Jakie Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Ankieta Elżbiety Jabłońskiej

P1. Czy w Polsce potrzebne jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej?

Zdecydowanie TAK.

P2. Jakie cele i wartości powinno realizować nowe Muzeum?

Trzy zasadnicze cele, które zostały ujęte w koncepcji programowej, mogą być bardzo szeroko pojmowane i realizowane - i myślę, że są wystarczające. Rozumiem, że zjednywanie sztuce jak najszerszych kręgów odbiorców jest również formą edukacji.

P3. Jaka wizja programowa Muzeum jest Pani / Panu najbliższa?

Proponowana wizja programowa Muzeum jest bardzo interesująca, zwłaszcza działalność służąca podniesieniu wiedzy społeczeństwa na temat sztuki za pomocą odniesień do tradycji i historii sztuki (a więc edukacja), zmniejszanie dysproporcji między regionami, otwartość na zmiany czy wolna przestrzeń dla sztuki bez granic.

P4. Jakie cechy powinny wyróżniać Muzeum spośród innych placówek o podobnym charakterze na świecie?

- otwartość na zmiany,
- nieustanne kształcenie nowej kadry,
- ruch pracowników w obrębie różnych instytucji.

P5. Z jakimi problemami i zagrożeniami należy się liczyć realizując ten projekt?

Problem, którego nie udało mi się odnaleźć w koncepcji, dotyczy szeroko pojętej prowincji, a więc tych wszystkich zjawisk, które mają miejsce poza centrum (mam tu na myśli Warszawę). Jak miałyby przebiegać działania dotyczące intensyfikacji środowisk prowincjonalnych twórców; czy w ogóle jest to możliwe? Jak miałaby przebiegać okresowa weryfikacja i profesjonalna dyskusja o programie kolekcji, kto uczestniczyłby w takiej dyskusji? Jaki byłby sposób odkrywania nowych zjawisk w sztuce, nowych ciekawych postaw artystycznych, zwłaszcza tych spoza "centrum"? Na zakończenie jeszcze tylko jedna uwaga podyktowana obserwacją istniejących już placówek muzealnych: stwórzcie ŻYWE miejsce, z którego bez względu na wiek, płeć i wykształcenie wychodzi się z jakimikolwiek emocjami!!!