„Obieg” zmienia formułę

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.
Drodzy Czytelnicy i Autorzy „Obiegu"

W ramach istotnej ewolucji CSW Zamek Ujazdowski nastąpi też wyraźna zmiana profilu „Obiegu": przestanie on być pismem komentującym i recenzującym wydarzenia artystyczne oraz prezentującym wybranych artystów. Taka formuła stawała się coraz bardziej kłopotliwa dla instytucji, która z jednej strony prowadzi własny program prezentacji, poszukiwań artystycznych i badań, a z drugiej, jako wydawca „Obiegu", pośrednio komentuje działalność innych instytucji sztuki współczesnej. Choć zawsze staraliśmy się, by publikujący u nas autorzy przedstawiali własne oceny zjawisk artystycznych, to jednak niejednokrotnie były one odbierane jako stanowisko CSW Zamek Ujazdowski.

„Obieg" w nowej formule pozostanie czasopismem internetowym, jednak zyska charakter bardziej teoretyczny, będzie nastawiony na wychwytywanie ogólniejszych zagadnień na styku sztuki i zagadnień społecznych; będzie bardziej zintegrowany z programem CSW, z problematyką podejmowaną przez realizowane w nim projekty wystawiennicze i społeczne. W cyklu kwartalnym prezentować będziemy numery tematyczne, zawierające teksty wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. Pierwszy numer pojawi się w czerwcu 2016 roku.

„Obieg" w dotychczasowej formule kończy działalność 31 grudnia 2015, nie zniknie jednak z sieci, stanie się stale dostępnym archiwum. Na zakończenie, jako rodzaj podsumowania, przygotowaliśmy 5 tekstów o ogólniejszym charakterze, sygnalizujących wybrane zjawiska na styku zagadnień artystycznych i społecznych. W przyszłym roku planujemy też wydanie książki zawierającej wybór najciekawszych tekstów opublikowanych w internetowym „Obiegu" w latach 2004-2015; będzie to szeroki przegląd zjawisk tego czasu, rodzaj ich podsumowania i refleksji nad ich specyfiką.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom za poświęcaną nam uwagę, komentarze (także te krytyczne) i liczne inspirujące sugestie. Autorom „Obiegu" dziękujemy przede wszystkim za teksty, które tworzyły oblicze naszego czasopisma, za wyrozumiałość dla niewygórowanych stawek, jakie mogliśmy oferować, a także za zaufanie i pasjonującą współpracę. Osobne podziękowania należą się instytucjom sztuki, które zamieszczały u nas reklamy, z których dochód w całości przeznaczany był na honoraria dla publikujących u nas autorów. Te trzy grupy podmiotów - czytelnicy, autorzy i instytucje - współtworzyły z nami dotychczasowy „Obieg".
Mamy nadzieję, że jego nowa formuła szybko zyska Wasze uznanie.

30.12.2015