Sztuka ma zawsze swoje konsekwencje

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.
 tytuł robocz archiwum
Tytuł roboczy: archiwum

Ostatnim z wydarzeń towarzyszących otwarciu ms2 była inauguracja trzyletniego międzynarodowego projektu Sztuka ma zawsze swoje konsekwencje, który Muzeum Sztuki zainicjowało z partnerskimi instytucjami: kolektywem What, How & for Whom / WHW (Zagrzeb), Centrum Mediów Kuda.org (Nowy Sad) oraz tranzitem. hu (Budapeszt). Pokaz filmów pt. Budowniczowie, wykład węgierskiej badaczki Edit András oraz pierwsze z trzech wydawnictw Tytuł roboczy: archiuwm przybliżyły zagadnienia, jakie będą przedmiotem refleksji dla tego miejsca w nadchodzących dwóch latach.

 

Wstęp do Tytuł roboczy: archiwum #1

Archiwa są w modzie. Ale moda - jak zauważył Jean-Luc Nancy - wskazuje zawsze na pewnego rodzaju konieczność. Dzięki modzie (intelektualnej, akademickiej, stylistycznej) mamy szansę odkryć regularność albo dominujący motyw dyskursu. Mówienie o archiwum wydaje się nieuniknione, zwłaszcza w naszym środkowo- czy wschodnioeuropejskim kontekście (niezależnie od tego, do jakiego stopnia podalibyśmy w wątpliwość samą możliwość mówienia „my" albo spójność tego, co nazywamy Europą Środkową czy Wschodnią).

Wydawnictwo Tytuł roboczy: archiwum #1-3, którego pierwszy tom oddajemy do Państwa rąk, jest częścią realizowanego w łódzkim Muzeum Sztuki projektu o tym samym tytule, będącego fragmentem międzynarodowego przedsięwzięcia Sztuka ma zawsze swoje konsekwencje, które poświęcone jest zagadnieniom marginalizowanym w oficjalnej narracji historii sztuki, takim jak projektowanie graficzne, praktyki archiwalne, wystawiennictwo oraz pisma artystów. Pierwsze z wydawnictw stawia pytania odnoszące się do ogólnej sytuacji historyczno-geograficznej, metod, możliwości oraz perspektyw pisania historii sztuki Europy Środkowo-Wschodniej oraz prezentuje twórczość tych artystów, których prace pojawią się podczas serii wykładów, dyskusji oraz pokazów filmowych organizowanych w listopadzie i grudniu 2008.

Teoretyczny szkielet publikacji Tytuł roboczy: archiwum #1 stanowią trzy teksty odnoszące się do perspektywy badawczej, z jakiej pisana jest historia sztuki krajów postsocjalistycznych. Igor Zabel w Dialogu przedstawionym po raz pierwszy na konferencji On the Edge w Zagrzebiu (1997) tworzy definicję „płaszczyzny komunikacji", czyli pola, dzięki któremu możliwa będzie reorganizacja relacji między Wschodem i Zachodem w nowych warunkach, tworzących się od 1989 roku. Edit András mówi o koncepcji traumy kulturowej jako o narzędziu pozwalającym na rozwijanie analiz uwzględniających specyfikę pamięci zbiorowej Europy Środkowo-Wschodniej. Głosem „outsidera" jest wypowiedź amerykańskiej badaczki Kristine Stiles, znana czytelnikom z katalogu wystawy Body and the East. From the 1960s to the Present (1998). Stiles, autorka wielu tekstów poświęconych praktykom wschodnioeuropejskich artystów, językiem pełnym osobistych emocji kwestionuje integralność badanego terytorium.

Część druga to trzy rozmowy o pamięci, konstruowaniu historii, nieporadności języka, który odzwierciedla zrezygnowanie i niemoc w relacjach z rzeczywistością, widoczne w filmach These Days i Lost Memories from These Days Davida Maljkovića. Deimantas Narkevičius, laureat tegorocznej nagrody Vincenta, porusza problem przenoszenia „pojedynczego obiektu" - rzeźby, pomnika - który na mocy artystycznej decyzji zaczyna funkcjonować nie tylko w nowym kontekście znaczeniowym, lecz również w nowym medium. O własnych artystycznych strategiach pracy z archiwalnym materiałem mówią również Lutz Dammbeck i Anri Sala.

redaktorzy: Magdalena Ziółkowska / Andrzej Leśniak

Więcej informacji o projekcie, kolejnych wydarzeniach i odsłonach na: www.artalways.org

Czytaj w tym temacie:

Julita Wójcik, akcja "Wyścig na 3600 ms"
Otwarcie MS2 vol. 1
Otwarcie MS2 vol. 2
MS 2: Muzeum Sztuki w Łodzi przyciąga

Tytul roboczy: archiwum
Tytuł roboczy: archiwum
Tytul roboczy: archiwum
Tytuł roboczy: archiwum

Tytul roboczy: archiwum
Tytuł roboczy: archiwum

Tytul roboczy: archiwum
Tytuł roboczy: archiwum

Tytul roboczy: archiwum
Tytuł roboczy: archiwum