Książki

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

"The best surprise in so surprise" - czyli elektroniczne przepływy globalnego obiegu sztuki

"Najlepsza niespodzianka to brak niespodzianek" - odwiedzając jeden hostel Holiday Inn możesz być pewny, że widziałeś już wszystkie. Przyjmując ten slogan, wzięty z kampanii reklamowej Holiday Inn z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku na tytuł publikacji podsumowującej pierwsze siedem lat swojego istnienia Electronic Flux Corporation, w skrócie nazywani e-fluxem 1, ironicznie nawiązali do swojego założycielskiego mitu.

  1. 1. http://www.e-flux.com

Imhibition. Kilka słów o tym, co ukryte.

Imhibition
Imhibition

Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie,
Niż się ich śniło waszym filozofom.

William Shakespeare, Hamlet1

  1. 1. Przekład J. Paszkowskiego

Działając na tyłach wroga. O "Strategiach subwersywnych w sztukach medialnych Łukasza Rondudy"

Kupuję, więc jestem. Konsumpcja stała się raison d'etre ponowoczesnego liberalnego społeczeństwa. Wolność w dzisiejszych realiach coraz częściej interpretowana jest jako niezbywalne prawo jednostki do wyboru zniewolenia; uszczęśliwiającego, dodajmy, gdyż bezpośrednio związanego z dobrobytem i towarową ekstazą. Jak czytamy w reklamie jednej z telefonii komórkowych "teraz swoboda i kontrola są jak jedno". W procesie totalnego utowarowienia rzeczywistości i kultury niebagatelną rolę odgrywały i odgrywają wszechobecne techniczne narzędzia komunikowania - elektroniczne i cyfrowe media.

Niepokój w archiwum, czyli fotograficzne dokumenty Zagłady

W powszechnej wyobraźni Zagłada wiąże się z ograniczonym zasobem fotografii dokumentalnych, dodatkowo często o trudnej do ustalenia atrybucji. Zbiór wizualnych symboli nie może być zbyt szeroki, stąd też zrozumiałe jest odwoływanie się do znanych obrazów. Katalogowanie archiwalnych fotografii nie powinno jednak ograniczać się do kilkunastu ujęć.

Pokolenie, czy klub? Opis sytuacji, czy jej kreowanie? Dwie dyskusje wokół "Tekstyliów bis"Pokolenie, czy klub?

Dyskusja dotycząca tomu "Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury" z udziałem Agaty Jakubowskiej, Przemysława Jędrowskiego oraz Ewy Wojtowicz - współautorki haseł działu "Sztuka" i Ewy Małgorzaty Tatar - redaktorki działu "Sztuka"; moderator: Marek Wasilewski.

Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 4 czerwca 2007.

Obrzeża metropolii - trylogia nowojorska Willa Eisnera

Will Eisner, Umowa z Bogiem. Trylogia

Spektakl i opór. Na marginesie Społeczeństwa spektaklu Guy Deborda.

Guy Debord, "Społeczeństwo spektaklu i Rozważania o społeczeństwie spektaklu"
Guy Debord, "Społeczeństwo spektaklu i Rozważania o społeczeństwie spektaklu"

Muzeum słowem, uczynkiem i zaniedbaniem

Dyskusja i spór są niezbywalnymi cechami demokracji. Przekonanie to znajduje odbicie w antologii "Muzeum sztuki" pod red. Marii Popczyk, wydanej w słynnej serii "Horyzonty nowoczesności" przez krakowskie wydawnictwo Universitas. "Muzeum sztuki nowoczesnej na tle innych muzeów, można określić jako miejsce sporu, utrzymującego w stanie napięcia to, czego nie można pogodzić: działań artystycznych i rynku sztuki, spektaklowości i kontemplacji, realności i wirtualności, nie perswazyjnej edukacji i polityki kulturalnej" - pisze Maria Popczyk w tekście "Aporie Muzeum".

Modzelewski, obrazy

Opublikowana przez Galerię Zderzak monografia Jarosława Modzelewskiego, to prawdziwa rzadkość na krajowym rynku wydawniczym, gdzie tego typu książki pojawiają się zazwyczaj w momencie, kiedy artysta już dawno przebywa w krainie wiecznych łowów. Album pod prostym tytułem "Jarosław Modzelewski, obrazy 1977-2006" liczy 294 strony, na których można oglądać miniatury wszystkich prac malarskich powstałych w latach 1977-2004 (często wraz ze szkicami do nich lub wariantami) oraz wybór 84 obrazów reprodukowanych w dużym formacie (ta część publikacji Zderzaka nosi tytuł "Album"). Słownym komentarzem do pojawiających się w książce ilustracji, jest obszerny esej autorstwa Marty Tarabuły pt.