Otwarte Miasto w Lublinie. Od 25 czerwca 2015

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.
Otwarte Miasto MMXV to seria artystycznych realizacji w przestrzeni publicznej, które z różnej perspektywy podejmują temat twórczej obecności artystów w mieście, a w szczególności takich wymiarów ich praktyki jak: indywidualizm, witalność, fantastyczność, idealizm, wizyjność.
W ciągu XX wieku awangardowa figura artysty jako kreatora nowych form życia społecznego i nowej estetyki zdewaluowała się do urzędniczej roli plastyków miejskich, projektantów okolicznościowych opraw, wystaw sklepowych i reklam czy fotografów zaopatrujących albumy, foldery turystyczne i katalogi deweloperów. Z drugiej strony wciąż żywy pozostaje stereotyp artysty jako dyspozycyjnego (lub wręcz przeciwnie - działającego na granicy prawa i wandalizmu) dekoratora przestrzeni publicznej, wykonawcy pomników, form przestrzennych czy murali doraźnie maskujących wyrwy w zabudowie.
Tegoroczna edycja festiwalu Otwarte Miasto jest próbą zweryfikowania i przedefiniowania relacji artystów współczesnych wobec przestrzeni miasta. Interesuje nas w jaki sposób ich obecność może być widzialna i inspirująca dla uczestników życia miejskiego, zarazem odczuwana jako rodzaj pozytywnej, zaskakującej i energetycznej odmiany.
Otwarte miasto, to miasto, któremu można przyjrzeć się z bliska, zajrzeć pod uchyloną klapę silnika, obejrzeć poszczególne jego części. Przedmiotem zainteresowania artystów biorących udział w wystawie są różne elementy infrastruktury miejskiej, szereg z nich o modernistycznej proweniencji, między innymi place zabaw, zakłady fotograficzne, neony i billboardy reklamowe czy tablice pamiątkowe. Sensem działania jest odzyskanie zawłaszczonego na cele użytkowe języka plastyki i otwarcie go na nowe konteksty i znaczenia.
Stawką w tej potyczce jest tożsamość miasta, to w jakim stopniu jego obraz reprezentuje stosunki społeczno-ekonomiczne i relacje władzy, a na ile tworzy przestrzeń życiową dla kreacji i rekreacji, eksperymentu i polemiki.
Działania artystów w ramach Otwartego Miasta mają też inny, prosty i bezpośredni cel. Wprowadzenie nowych, fantastycznych i nieuzasadnionych utylitarnie form w przestrzeń miasta jest symbolicznym i witalnym gestem rozbijającym rutynę codziennego krajobrazu miejskiego.
Elementem spinającym nasz projekt będzie książka - album fotograficzny dokumentujący realizacje artystów na tle współczesnego Lublina, jego naturalnego i architektonicznego krajobrazu. Nie tyle bowiem materialne artefakty co inspirowana nimi wizja miasta stanowi realny potencjał w dalszej pracy nad przestrzenią publiczną.

VII edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej "Otwarte Miasto MMXV"
kurator: Łukasz Gorczyca
organizator: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża w Lublinie
25.06 - 24.07 2015
START: Plac przed Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, 25 czerwca / czwartek, godzina 18:00

Lokalizacje prac prezentowanych w ramach Festiwalu:
1. Olaf Brzeski, „Capriccio" - trawnik za Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12
2. Anetta Mona Chisa i Lucia Tkacova "Strip, Map & Sample" - ul. Dolna 3-go maja
3. Oskar Dawicki, „Gloria Amore Victis" - kamienica narożna ul. Ogrodowa 1, ul. Armii Wojska Polskiego 7
4. Ryan Gander, "This Place is Everything" - ul. Kołątaja 6
5. Eva Kotatkova, „Architektura snu / Architecture of sleep" - trawnik przy ul. Krakowskie Przedmieście
6. Anna Kutera, „Dżungla massmedialna" - plac Łokietka
7. Paulina Ołowska „Bar Mleczny" - Kamienica przy ul. Lubartowskiej 7
8. Błażej Pindor, „Naświetlenie" - Galeria Handlowa ul. Krakowskie Przedmieście 46
9. Katarzyna Przezwańska, Bez tytułu - teren zieleni na Błoniach przy Zamku
10. Mandla Reuter, Bez tytułu / Untitled - pas zieleni przy Pałacu Czartoryskich, ul. Plac Litewski 2
11. Marcin Sudziński, "Zaułek fotografów" - Zaułek Hartwigów
12 Josh Thorpe, „Wiatr i dwie twarze / The wind and two faces" - teren zieleni na Błoniach przy Zamku