„Nearly Human”

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Projekt "Art+Science Meeting" poprzez rozbudowany program wystaw, warsztatów, publikacji, spotkań i debat, ukazuje sztukę i naukę jako odmienne sposoby podejścia do tej samej rzeczywistości. Interdyscyplinarny, otwarty na dyskusję charakter projektu pozwala na prezentację dokonań najwybitniejszych światowych twórców realizujących swoje projekty w kontekście naukowym i technicznym. Podstawowym celem projektu jest promowanie idei kreatywnej interdyscyplinarności: łączenia różnych dziedzin wiedzy, wykorzystywania technologii do innych celów, niż tych, do których została stworzona, krzewienia partnerstwa pomiędzy przedstawicielami świata sztuki, nauki i inżynierii. Organizatorzy pragną pokazać, jak można wiedzę naukową i technologiczną (nawet na podstawowym poziomie) wykorzystać w działaniach o charakterze twórczym. Istotnym celem projektu jest zwrócenie uwagi na istnienie bariery technologicznej i bariery wiedzy, które w naszym coraz bardziej stechnicyzowanym świecie powoli nabierają charakteru problemu społecznego.

Art+Science Meeting 2015 jest kontynuacją projektu realizowanego przez CSW Łaźnia od 2011 roku, na który składają się wydarzenia prezentujące najwybitniejszych światowych artystów współpracujących z naukowcami bądź działających na styku nauki i sztuki, które podejmują wątek sztuki robotycznej i biotechnologicznej wpisujące się w dyskusję na temat ciała postludzkiego, akcentując zjawisko konsumpcjonizmu. Na program składają się między innymi wystawa „Nearly Human" poświęcona historii sztuki robotycznej, której wernisaż jest zaplanowany na 8 maja 2015 o godz. 19 w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2.

Tematem wystawy jest ludzka wyobraźnia i jej pragnienie stworzenia równoległego świata maszyn, kukiełek, lalek, automatów i robotów, które są prawie takie jak my, ale nie do końca. Te wyimaginowane byty i maszyny mają dziś swoje własne miejsce w sztuce, literaturze, filmie i wielu innych dziedzinach naszego życia. Wystawa prezentuje prace ok. 70 artystów w podziale na trzy części. Część pierwsza, w której znalazła się większość eksponatów, obejmuje grafiki przedstawiające historię idei tworzenia obiektów na wzór człowieka. Przybliżą nam one, dlaczego chcemy tworzyć rzeczy, które wyglądają albo funkcjonują tak jak my. Druga część obejmuje oryginalne prace pokazywane w formie projekcji wideo na ekranach. Prezentowani tu artyści to: Pierre Bastien, Daisuke Furuike, Theo Jansen i Chico MacMurtrie. Trzecia część obejmuje sześć prac kinetycznych. Ich autorami są Richard Kriesche, Tim Lewis, Tony Oursler, Studio Azzurro, Jim Whiting i Christiaan Zwanikken.