„Techniki wyzwalania” w CK Zamek w Poznaniu

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Wystawa „Gry z aparatem / czas przeszły dokonany" (otwarcie 17.02.2015) będzie pierwszą odsłoną cyklu kuratorskiego Karoliny Majewskiej-Güde i Doroty Walentynowicz zatytułowanego „Techniki wyzwalania", który w 2015 roku realizowany będzie w Galerii Fotografii pf. Głównym celem projektu jest poszerzenie refleksji dotyczącej problemu kształtowania dzisiejszej, performatywnej tożsamości w kontekście współczesnych użyć fotografii. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali polscy i międzynarodowi artyści/ki, podejmujące w swojej twórczości zagadnienie tożsamości, jako wizualnie mediowanej konstrukcji. Pierwsza odsłona prezentować będzie prace artystek problematyzujących i dekonstruujących mechanizmy władzy wpisane w sposoby widzenia, ale także w procedury użycia aparatu fotograficznego.

Wizualnym kluczem, który łączy te różnorodne prace jest reprezentacja kamery/odbitki jako fetyszystycznego obiektu znajdującego się „w posiadaniu" fotografowanej. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace Ewy Partum, Dory Maurer i Anne Collier.

Wystawie towarzyszyć będzie projekcja filmu "Teknolust", reż. Lynn Hershman-Leeson w Nowym Kinie Pałacowym.

Cykl wystaw i spotkań „Techniki wyzwalania" proponuje narrację dotyczącą kształtowania współczesnej tożsamości. Podążając za lacanowską definicją tożsamości jako konstrukcji wizualnej, podejmuje rozważania nad tym w jaki sposób obrazy fotograficzne produkują performatywną podmiotowość.
Tytułowe wyzwalanie rozumiane jest, jako emancypacja podmiotu (kobiety/mężczyzny) ze społecznie narzuconego jej/mu obrazu; wyzwalanie obrazów ze sfery obsceny, ale także, jako wyzwalanie od populizmu i radykalizmu aktualnej debaty dotyczącej płci kulturowej.

W obecnej, nie tylko wzrokocentrycznej, ale także hiper-konsumenckiej kulturze, zarówno żeńska jak i męska tożsamość kształtowana jest w analogiczny sposób, poprzez internalizacje spojrzenia innego. Tożsamość, nie tylko płciowa określana jest jako wyglądnie wobec. Sferą reprodukowania widzialności jest dzisiaj przede wszystkim Internet, dlatego też pytanie o kształtowanie ja stawiane jest zazwyczaj w perspektywie analizy współczesnych metod dystrybucji i produkcji obrazów. Cykl wystaw podejmuje rozważania nad istotą samych obrazów, definiując je, jako miejsca powstawania tożsamości. Stawiając fotografię, jako centralny punkt rozważań, ponawia pytania o różnice pomiędzy prezentacją i reprezentacją ja, granicami pomiędzy sferą prywatną i publiczną oraz ostatecznie - o władzę wpisaną w medium wzroku.

Zaproszeni artystki i artyści posługują się medium fotografii badając mechanizmy wpisane w sposoby widzenia; analizując parametry fotografii jako technologii uprzedmiatawiania; traktując aparat fotograficzny jako mechanizm, który wymusza na nas abyśmy przemyśleli i doświadczyli granic własnej subiektywności.

Zagadnienie współczesnej tożsamości, jako mediowanej konstrukcji rozpisane zostało na cykl wystaw podejmujących kolejno kwestie:

Historycznej dekonstrukcji medium fotografii z pozycji feministycznych;
Re/prezentacji performatywnie rozumianej płci kulturowej
Współczesnych społecznych i tożsamościowych problemów właściwych dla re/prezentacji fotograficznej;
Postpolityki, czyli demokracji rozgrywającej się w sferze obrazów;
Relacji pomiędzy sztuką efemeryczną (performance) i fotografią.

Ważnym elementem proponowanego programu będą wykłady i spotkania z artystami nakierowane, podobnie jak same wystawy, na otwarcie interesującej i stymulującej debaty nad możliwościami użycia feministycznych narzędzi do analizy fotografii i ich użytecznością w nawigowaniu po współczesnym oceanie obrazów. Każda kolejna odsłona cyklu będzie rekonfiguracją relacji pomiędzy pojęciami re/prezentacji i tożsamości w kontekście fotografii.

„Gry z aparatem / czas przeszły dokonany"
Galeria Fotografii pf Centrum Kultury Zamek, Poznań
wernisaż: 17.02.2015, godz. 19.00