Startuje konkurs do 13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Po raz 13. odbędzie się we Wrocławiu jeden z najważniejszych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Tegoroczne hasło to „Czyny zabronione". Przegląd odbędzie się we Wrocławiu w Koszarach Oddziału Prewencji Policji (ul. Księcia Witolda 38 - 40).

SURVIVAL jest realizowanym od 13 lat wydarzeniem prezentującym sztukę współczesną w przestrzeni publicznej Wrocławia. Na jego potrzeby wybierane są budynki, kompleksy zabudowań, które znajdują się w pobliżu centrów wydarzeń, a także przestrzenie użyteczności publicznej, w których koncentruje się codzienne życie miasta. W swojej kilkunastoletniej historii SURVIVAL był realizowany w miejscach takich jak: place i zabudowa Dzielnicy Czterech Świątyń, dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych, budynek Farmacji Akademii Medycznej, schron przeciwlotniczy przy pl. Strzegomskim czy gmach Dworca Głównego. W 2015 roku Przegląd odbędzie się w historycznym gmachu Koszar Oddziału Prewencji Policji.

Inspiracją dla działań kuratorów i artystów staną się metafory naruszania przepisów i łamania ogólnie przyjętych zasad. Hasło tegorocznej edycji: „Czyny zabronione", zainspirowane terminem prawniczym, odwołuje się do ludzkich zachowań i zjawisk rozgrywanych na granicy prawa lub całkowicie gwałcących jego zasady. Wybrana przestrzeń, silnie naznaczona dawną, policyjną funkcją, pozwala na studium pojęć związanych z zagadnieniem nieprzestrzegania prawa stanowionego i naturalnego. Już sama gradacja zjawiska: wykroczenie - przestępstwo - zbrodnia może być potraktowana jako wstęp do rozważań na temat negatywnego funkcjonowania relacji społecznych.

Tegoroczne hasło ma swoje znaczenie także w odniesieniu do miasta, które jest wskazywane w badaniach naukowych jako obszar szczególnie narażony na występowanie wiktymizacji. Podobnie jak w „Zbrodni i karze" Dostojewskiego mamy do czynienia z obrazem miasta skrajnie zepsutego, które chyli się ku upadkowi, tak i dzisiaj motyw „grzesznego miasta" (sin city) wykorzystywany jest w sztuce i popkulturze jako metafora ludzkiego upadku.

Hasło „Czyny zabronione" w odniesieniu do współczesnych sztuk wizualnych sugeruje wątki związane nie tylko z klasycznym pojmowaniem motywu zbrodni i występku jako inspiracji dla artystów, ale także szereg odniesień do „czynów zabronionych" w sztuce. Tu jednak „czyny zabronione" nie muszą kojarzyć się wyłącznie z tym, co niemoralne i społecznie potępiane - popularne praktyki „zawłaszczania", „transformowania", a nawet „destrukcji", a więc wszystkie działania wywrotowe, tricksterskie, zaburzające ustalony odgórnie porządek. W sztuce najnowszej to, co zabronione, jak umyślne działania na granicy prawa, jest często włączane w zbiór metod artystycznych współczesnych twórców, staje się częścią ich manifestu artystycznego, a nawet pełnoprawną dziedziną sztuki.
Organizatorzy zapraszają do składania projektów uwzględniających specyfikę miejsca oraz odwołujących się do hasła 13. edycji: „Czyny zabronione".

Kuratorami 12. Przeglądu Sztuki SURVIVAL są Michał Bieniek i Anna Kołodziejczyk

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2015

Więcej informacji oraz regulamin konkursu

Zgłoszenia można kierować na adres: survival.zabronione@gmail.com

13. Przegląd Sztuki SURVIVAL
„Czyny zabronione"
26 - 30 czerwca 2015
Wrocław, ul. Księcia Witolda 38 - 40