Kowalnia (1985 – 2014) od 21 listopada w Katowicach

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.
Obszerna prezentacja prac absolwentów pracowni prowadzonej w warszawskiej ASP przez profesora Grzegorza Kowalskiego odbędzie się równocześnie w Galerii BWA (prace studenckie i dyplomowe dawnych studentów pracowni) oraz w Rondzie Sztuki (filmy wideo absolwentów pracowni).
W Galerii BWA przedstawione zostaną prace z lat 90., głównie fotografie i nieliczne zachowane obiekty oraz dokumentacja prac dyplomowych ówczesnych studentów Wydziału Rzeźby. Wśród nich znajduje się model do „Piramidy Zwierząt" i wczesne fotografie Katarzyny Kozyry, fotografie Katarzyny Górnej i film Artura Żmijewskiego „Oko za oko". Pierwszą filmowa wersję zadania „Obszar Wspólny - Obszar Własny" z roku 1992/3 uzupełni współcześnie pisany komentarz Artura Żmijewskiego. Jeden z pierwszych filmów dyplomowych (1995) pokazany zostanie w wersji autorskiego wystąpienia Jędrzeja Niestroja na dworcowym peronie. Będą także prace studentek i studentów z końca lat 90. zainteresowanych problematyką ciała m.in. fotografie Moniki Zielińskiej (Mamzety), Jakuba Wesołowskiego i Anny Senkary. Ilustracją odchodzenia artystów od tradycyjnej rzeźby w stronę użycia innych mediów są dwie prace Łukasza Koseli: klasyczne studium aktu wykonane w pracowni prof Jana Kucza zestawione ze studium człowieka we wnętrzu w formie obiektu wideo. Na monitorach prezentowane będą zestawy odpowiedzi studenckich na zadania wykonywane w pracowni. Są to prace wideo będące często indywidualnymi wypowiedziami artystycznymi m.in. „Tanagram" Anny Molskiej (2006).
Drugim, po „Obszarem Wspólnym - Obszarem Własnym", zadaniem wykonywanym kolektywnie w formie krótkich sekwencji filmowych jest „Next/Następny". Prace z lat 90. zestawione zostały z pracami dyplomowymi generacji studentów, którzy uzyskiwali dyplomy po roku 2010 m.in. Alicji Raczkowskiej, Ewy Śmigielskiej i Ady Biedki. Od roku 2010 pracownia Grzegorza Kowalskiego jako Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej funkcjonuje na Wydziale Sztuki Mediów.

Galerii Rondo Sztuki zaprezentuje kilka studenckich i dyplomowych filmów wideo: „Moja Krew" Jakuba Wesołowskiego (2006), Anny Senkary „Szlachcic" (2011), dyplom Kacpra Nurzyńskiego „Wibracja trzynastki" (2012) oraz „Forcing Function" Adama Janischa (2013). Prace te stanowią kontekst dla pozostałych filmów będących samodzielnymi realizacjami absolwentów Kowalni. Grupę filmów stawiających pytania społeczne i polityczne zareprezentują: „Oni" Artura Żmijewskiego (2006), „Run free" Piotra Wysockiego i Dominika Jałowińskiego (2011) oraz „Sportowe Mury" Tomasa Rafy (2012). Obserwacjom indywidualnych ludzi, ich losów i postaw życiowych poświęcone są filmy Anny Senkary, Kacpra Nurzyńskiego a także trailer nieukończonego jeszcze filmu Katarzyny Kozyry „Szukając Jezusa" (2014). Autoobserwacją jest film Cezarego Koczwarskiego „Jestem artystą" (2013).
Osobną grupę stanowić będą filmowe fantazje autorów, przedstawiane w formie semidokumentalnej. Najstarszym jest film Jacka Malinowskiego „Pół kobiety" (2006) następnie film pary autorek Julii i Mai Bui Ngoc „Lucid dream" (2009), oraz dyplomowy film fabularny według autorskiego scenariusza Adama Janischa „Forcing Function" (2013).


„Kowalnia (1985 - 2014)"
Wernisaż w Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki, 21.11.2014, godz. 18:00
Wernisaż w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach , 21.11.2014, godz. 19:00
Kurator: Ewa Śmigielska
Współpraca: Ada Biedka
Konsultacja projektu: Grzegorz Kowalski

Wystawa czynna będzie do 9 stycznia 2015