East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji, dotyczącej roli sztuki naszej części Europy widzianej z perspektywy globalnej. Przedmiotem namysłu będą procesy historyczne, dokonujące się na przestrzeni kilku ostatnich stuleci, ale przede wszystkim zmiany zachodzące współcześnie, których skutki dostrzegalne są w zmieniających się kulturze i sztuce. Teoretycznym zapleczem konferencji będą szeroko pojęte studia nad rozmaitymi formami kolonializmu i kolonialności, których kolejne etapy to: kultura kolonializmu klasycznego, od architektury kontrreformacji, przez import metropolitalnych instytucji w postaci akademii artystycznych, aż po sztukę awangardy, obecną na wszystkich niemal kontynentach. Inny problem, który poruszymy, będzie związany z neo-kolonializmem, czyli z próbą narzucenia hegemonii kulturalnej przez supermocarstwa w czasie zimnej wojny. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się sztuką i kulturą Europy Środkowo-Wschodniej z ważnych ośrodków badawczych na świecie. Konferencja będzie więc okazją do wglądu w zasadnicze kwestie kulturowe Europy Środkowej i Wschodniej.
Diagnoza tych przemian przyczyni się do lepszego zrozumienia naszej tożsamości w skali europejskiej i globalnej, ale także pomoże zintensyfikować dalsze badania i współpracę w obszarze kultury, nauki i edukacji.

Galeria Labirynt, Lublin, 24-27 października 2014
Konferencja w jęz. angielskim, organizatorzy zapewniają tłumaczenie na jęz. polski.

Więcej informacji