"ZAPAL SIĘ!" 9 sierpnia w warszawskiej Królikarni

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

W ramach tegorocznej edycji projektu „Synchronizacja" Fundacja Bęc Zmiana wraz z architektami, badaczami i artystami bada temat przestrzeni wspólnych. Z jednej strony pytamy o to, jakie wspólnoty zdolne jest wyłonić współczesne miasto, z drugiej interesuje nas napięcie generowane przez konflikt pomiędzy prywatnym i publicznym, pomiędzy prawem do własności a dobrem wspólnym. W Warszawie, która wciąż zmaga się z roszczeniami właścicieli gruntów będących w wyniku Dekretu Bieruta własnością miasta, konflikt ten doświadczany jest niezwykle intensywnie. Rodzi się więc pytanie o kolektywny potencjał, o formę wspólnotowości, jaką generują konkretne miejsca sporu - jednym z nich jest warszawska Królikarnia. Od 2008 roku spadkobiercy rodziny Krasińskich starają się o zwrot tego gruntu, w tym roku złożyli w sądzie wniosek o eksmisję Muzeum Narodowego z pałacu.
Możliwość utraty przez mieszkańców dostępu do przestrzeni parkowej oraz znajdującej się na niej instytucji kultury, jednej z niewielu na terenie dzielnicy Mokotów, zmobilizowała okolicznych mieszkańców, publiczność muzeum oraz aktywistów miejskich do działania. W obronę Królikarni zaangażowany jest oddolny ruch społeczny Stowarzyszenie Warszawa Społeczna, zbierane są podpisy pod petycją "Uratujmy Królikarnię, mokotowskie parki, szkoły, poradnie i przedszkola".
Fundacja Bęc Zmiana badając to czym jest przestrzeń wspólna włącza się w spór o przyszłość Królikarni. Cztery neonowe instalacje rozmieszczone w różnych miejscach parku nawiązują do obecnej skomplikowanej sytuacji tego miejsca. Neon jest dla nas przede wszystkim symbolem miejskiej dynamiki, energii, koloru i życia, które stają się udziałem wszystkich mieszkańców.
Artyści: Hubert Czerepok, Elżbieta Jabłońska, Szymon Kobylarz, Sebastian Kucharuk, Natalia Romik. Więcej

W ramach wystawy przewidujemy także, dyskusję o nowych strategiach sztuki w przestrzeni publicznej, spotkanie z Hubertem Czerepokiem, projekcję filmu dokumentalnego NEON oraz spotkanie z reżyserem Erikiem Bednarskim. Szczegóły wkrótce!
9.08 (sobota) godzina: 19:00 wernisaż / koncert Lutto Lento (Lubomir Grzelak), Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa
Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Wystawa będzie czynna do 5.10.2014.

Synchronizacja to realizowane od 2008 roku przedsięwzięcie, w którym głos mają artyści, architekci i badacze poszukujący rozwiązań problemów manifestowanych w przestrzeni współczesnych miast: projektowych, społeczno-politycznych, ekonomicznych, estetycznych i emocjonalnych