Cytat-powtórzenie-zawłaszczenie. Lublin 11-12.10.13.

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Kopiowanie, „podrabianie", zawłaszczanie, wykorzystywanie prac innych artystów, cytowanie czy przekształcanie obrazów to praktyki artystyczne znane od wieków. Jednak początków zawłaszczania, będącego odrębnym prądem w sztuce, należy dopatrywać się w działaniach awangardy, a przede wszystkim w twórczości Marcela Duchampa i jego słynnym dziele „Fontanna".
W odniesieniu do tradycji ready-made, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w kręgach artystów nowojorskich, podchodzących krytycznie do kwestii oryginalności, powtórzenia i autorstwa, zrodził się nurt zwany dziś „appropriation art".

W dyskusjach o sztuce XX i XXI wieku temat zapożyczenia powracał stale i w różnych kontekstach - bywał wiązany z zagadnieniami czysto formalnymi i poszukiwaniem nowych środków ekspresji, innym razem rozpatrywany był w kontekście kultury popularnej i produkcji seryjnej lub w związku z kwestiami związanymi z prawem autorskim. Temat ten wydaje się wciąż aktualny, w szczególności dziś, kiedy praktyka „zawłaszczania" i powtórzenia jest codziennością, kiedy przekształcanie „rzeczy", ich zestawianie i wybieranie wydaje się tak samo ekscytujące i kreatywne jak produkowanie nowych.

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK, 11.10.2013

10.00 - 14.00

Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki), Po co robić re-enactment? Funkcje i konteksty powtórzenia we współczesnych
praktykach performatywnych.
Anielka Mroczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Powtórzenie w kontekście twórczości Any Mendiety.Andrzej Kisielewski (Uniwersytet w Białymstoku), Zawłaszczanie w reklamie i sztuka zawłaszczania (appropriation art).
Joanna Kinowska (Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki), Drugie życie zdjęć ikonicznych a memy.
Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Jagelloński), Cytat, metafora czy pastisz - o zastosowaniu prac malarskich w reklamie.

14.00 - 15.30 - przerwa 
15.30 - 19.00

Dominik Maiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Wykorzystywanie cudzych utworów a prawo autorskie.
Jakub Dąbrowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), O prawie autorskim, reinterpretacji, przywłaszczeniu i świecie sztuki.
Paweł Graf (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Futuryści - oryginalność czy powtórzenie?
Łukasz Białkowski (BWA Sokół), Sztuka jako bazar. Uwagi o Postproduction Nicolasa Bourriauda.
Małgorzata Cieliczko (Uniwersytet Adama Mickiewicza), O czytaniu cytatów.

SOBOTA, 12.10.2013

10.00 - 12.00

Sebastian Kochaniec (Galeria Arsenał), Appropriation art a revisiting. Podstawowe kategorie w myśleniu o sztuce współczesnej i kulturze.
Agnieszka Żechowska (Fundacja Supermarket Sztuki), Cudowne nadużycie. Sztuka found footage.
Anna Głowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Spolia - Starożytna appropriation art.

12.00 - 12.30 - przerwa
12.30 - 14.30

Sławomir Toman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Przypadek Jeana Hucleux (1923-2012).
Marta Ryczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Andy Warhol i Joseph Beuys w świecie przedmiotów.
Karolina Rajna (Uniwersytet Wrocławski), Asamblaż jako cytat z rzeczywistości na przykładzie twórczości polskich
artystów z lat.60. XX w.

11 - 12.10.2013 (piątek - sobota), Konferencja naukowa otwarta dla publiczności, wstęp
wolny.

Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin www.labirynt.com

Kontakt: Magdalena Linkowska, tel. 81 466 59 20 / 601525944; magda.linkowska@labirynt.com