Nabór zgłoszeń na sesję naukową: „Cytat-powtórzenie-zawłaszczenie”

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Konferencja, organizowana przez lubelską Galerię Labirynt, skierowana jest do historyków sztuki, kulturoznawców, ale także krytyków sztuki, artystów i muzealników oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zapożyczenia w sztuce. Zaakceptowane przez recenzentów artykuły zostaną opublikowane w formie cyfrowej.


Kopiowanie, „podrabianie", zawłaszczanie, wykorzystywanie prac innych artystów, cytowanie czy przekształcanie obrazów to praktyki artystyczne znane od wieków. Jednak początków zawłaszczania, będącego odrębnym prądem w sztuce, należy dopatrywać się w działaniach awangardy, a przede wszystkim w twórczości Marcela Duchampa. W odniesieniu do tradycji ready-made, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w kręgach artystów nowojorskich, podchodzących krytycznie do kwestii oryginalności, powtórzenia i autorstwa, zrodził się nurt zwany dziś „appropriation art". W dyskusjach o sztuce XX i XXI wieku temat zapożyczenia
powracał stale i w różnych kontekstach - bywał wiązany z zagadnieniami czysto formalnymi i poszukiwaniem nowych środków ekspresji, innym razem rozpatrywany był w kontekście kultury popularnej i produkcji seryjnej lub w związku z kwestiami związanymi z prawem autorskim. Temat ten wydaje się wciąż aktualny, w szczególności dziś, kiedy praktyka „zawłaszczania" i powtórzenia jest codziennością, kiedy przekształcanie „rzeczy", ich zestawianie i wybieranie wydaje się tak samo ekscytujące i kreatywne jak produkowanie nowych. 

Proponowane zagadnienia:

- sztuka zawłaszczenia (appropriation art)

- zagadnienie zapożyczenia w sztuce

- problem kopii i reprodukcji w sztuce

- wędrówki motywów

- wykorzystywanie cudzych dzieł w świetle prawa autorskiego

- powtórzenie w kontekście kultury popularnej

- found footage

- ready-mades, fotomontaż, asamblaż, nowe media, film

Kiedy: 11.10.2013 (piątek)

Gdzie: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Zgłoszenia: do 31 lipca 2013 roku - tytuł referatu, abstrakt (200 słów) oraz krótką informację o
sobie należy przesłać na adres: konferencja@labirynt.com

Opłata konferencyjna: 100 zł brutto (opłata obejmuje catering obiadowy oraz serwis kawowy)
Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów zakwaterowania.

Kontakt:
Aleksandra Skrabek
Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. ks. J. Popiełuszki 5
tel. 81 466 59 20 wew. 31