II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego pod hasłem: Malarstwo Językiem Uniwersalnym

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Tegoroczny temat ma zachęcić do refleksji nad rolą języka malarskiego w procesie komunikacji, próby odpowiedzi na pytanie, czy malarstwo, a szerzej sztuka, może stać się uniwersalną formułą dialogu i budowania porozumienia.

Projekt adresowany jest do studentów (począwszy od III roku studiów) i absolwentów (dyplom w 2011 bądź 2012 roku) uczelni i kierunków artystycznych z terenu całego kraju.

Celem jest wyłonienie najbardziej obiecujących indywidualności artystycznych wśród przedstawicieli młodego pokolenia oraz - w dalszej perspektywie - pomoc w ich rozwoju i promocji. Przedsięwzięcie pozwala zaprezentować efekty pracy środowisku pozaakademickiemu, co odróżnia je od innych konkursów adresowanych do młodych malarzy.

Szczególne jest również Jury, w którym zasiadają przedstawiciele (w poprzedniej edycji dyrektorzy) najważniejszych
instytucji kulturalnych w Polsce: Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Galerii Arsenał w Białymstoku, Muzeum Współczesnego we Wrocławiu oraz artyści uznani w kraju i zagranicą (Robert Maciejuk, Tomasz Ciecierski). Taki skład Jury - osób niezwiązanych
z akademickim nauczaniem sztuki, prezentujących różne środowiska naukowe i tendencje artystyczne - pozawala na liberalną i otwartą ocenę prac konkursowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieł młodych malarzy, których ocena pozostaje wyjątkowo trudna i wymaga chyba bardziej wnikliwej analizy niż w przypadku oceny prac dojrzałych artystów.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym, do 15 lipca 2013, zainteresowani przesyłają zgłoszenia w postaci reprodukcji prac konkursowych oraz portfolio. Organizator przekazuje materiały każdemu z Jurorów, którzy po wnikliwym zapoznaniu się z pracami, wybierają około 60 najciekawszych. Obrady II etapu odbędą się 15 października 2013 roku. Ponowne zapoznanie się z obrazami konkursowymi, już na żywo, a nie za pośrednictwem reprodukcji pozwala skorygować dotychczasowe opinie oraz wyłonić najlepsze dzieła.

Zamknięciem projektu jest przygotowanie wystawy pokonkursowej w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, gdzie pokazane zostaną wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu. Podczas wernisażu, który odbędzie się 29 listopada następi oficjalne ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród; wystawa potrwa do 12 stycznia 2014.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Sztuki Zielona Marchewka

Szczegółowy Regulamin, niezbędne formularze oraz bieżące informacje znajdują się na www.zielonamarchewka.pl,

jak również na Facebooku: www.facebook.com/zielonamarchewka.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: galeria@zielonamarchewka.pl, lub telefoniczny 517 832 669.