„Aktywna poezja” – wystawa i sympozjum w Londynie

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.
Wystawa „Aktywna poezja. Szkic do przemian sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce" jest promocją wciąż mało znanych działań artystów w przestrzeni publicznej w Polsce przed 1989 rokiem oraz ukazaniem ewolucji postaw artystów działających poza tradycyjnymi instytucjami wystawienniczymi na początku lat 90-tych XX wieku i później. - aż po dzień dzisiejszy. Projekt ten jest próbą refleksji nad rolą sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce wobec przemian społeczno-politycznych i nad przemianami tej sztuki oraz jej przyszłością, a także nad rolą odbiorcy sztuki w procesie jej zaistnienia.

Kuratorzy wystawy, Michał Bieniek i Małgorzata Miśniakiewicz, koncentrują się na przeniesieniu przez artystów uwagi z publiczności przygotowanej do odbioru sztuki, odwiedzającej galerie (i konfrontowanej w nich z dokumentacją artystycznych działań w przestrzeni publicznej) na publiczność tworzącą się z mniej lub bardziej przypadkowych przechodniów, a także bezpośrednich uczestników będących „tworzywem" projektów artystycznych. Narracja wystawy dotyczy procesu narastającego angażowania widza w artystyczne działania w przestrzeni publicznej w Polsce a także tropi przemiany odbioru sztuki w sferze pozainstytucjonalnej.

Wystąpienia artystów przed 1989 rokiem miały zwykle charakter surrealnych gestów sprzeciwu wobec panującego systemu - były też dokumentowane i następnie (niekiedy) przedstawiane w przestrzeniach awangardowych galerii, akademiach, prywatnych mieszkaniach itd. Obecnie sztuka w przestrzeni publicznej koncentruje się najczęściej na diagnozie i skupieniu uwagi widza na negatywnych aspektach życia społecznego, zauważalnych na ulicach, w poszczególnych dzielnicach i całych miastach. Współczesna sztuka w przestrzeni publicznej może być również stymulatorem zmiany na lepsze, przez co ma bardziej bezpośredni i aktywizujący charakter.

Wystawa zaprezentuje dokumentacje prac polskich artystów realizowanych w przestrzeni publicznej od początku lat 70. XX wieku po dzień dzisiejszy. Zaprezentowane zostaną prace m.in.: Pomarańczowej Alternatywy, Ewy Partum, Jacka Niegody i Pawła Althamera. Prezentacjom będzie towarzyszył specjalny rodzaj katalogu, który widz będzie mógł sam komponować podczas oglądania ekspozycji. Na ten katalog złożą się teksty krytyczne oraz dokumentacja rozmów przeprowadzonych z artystami i uczestnikami niektórych działań artystycznych, a także z przedstawicielami władzy, decydentami zarządzającymi daną przestrzenią.

Ekspozycję w Shoreditch Town Hall dopełniać będzie jednodniowe sympozjum (6 grudnia w Courlauld Institute of Art w Londynie). Na sympozjum wystąpią między innymi: Kuba Szreder (Loughborough University), Joanna Erbel (Uniwersytet Warszawski, Krytyka Polityczna) oraz dr Gavin Grindon z Kingston University. W panelach seminaryjnych dyskutowane będą pytania o publiczność w przestrzeni publicznej, rolę przypadkowych uczestników oraz cele twórców takich działań, a także zagadnienia dotyczące dokumentacji, trwałości i konsekwencji wydarzeń artystycznych mających miejsce na ulicach.

Ciekawą merytoryczną oprawą wystawy są wywiady dotyczące recepcji działań artystów w przestrzeni publicznej, zamysłu i odbioru takich projektów. Wywiady są dostępne na stronie www organizatorów.

Aktywna poezja. Szkic do przemian sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce"*
6 -13 grudnia 2012
Londyn, Shoreditch Town Hall
(380 Old Street, London, EC1V 9LT)

Artyści: Jerzy Bereś; Ewa Partum; Pomarańczowa Alternatywa; Paweł Althamer; Robert Rumas; Jacek Niegoda; Michał Skoczek; Grupa Łuhuu!; Hanna Śliwińska; Marcin Polak & akcja Miej Miejsce (współpraca: Łukasz Ogórek, Anna Marczyk, Michał Sobolewski), Ewelina Ciszewska & Monika Konieczna. W ramach wystawy pokazana będzie także dokumentacja projektu The KNOT; kuratorzy: Temporary Curatorial Collective (TCC): Markus Bader, Oliver Baurhenn, Kuba Szreder, Raluca Voinea. 

* Tytuł wystawy został zapożyczony z pracy Ewy Partum „Poezja aktywna", 1971 i później.

Kuratorzy: Michał Bieniek (prezes Fundacji ART TRANSPARENT, doktorant w Royal College of Art) oraz Małgorzata Miśniakiewicz (doktorantka w Courtauld Institute).

Wernisaż wystawy; 6 grudnia, 18:30
Wystawa czynna od 7 do 13 grudnia 2012, wstęp wolny
www.arttransparent.org

Program sympozjum 6 grudnia 2012 w Courlauld Institute of Art w Londynie

13:00 - 13:30 - Rejestracja

13:30 - 14:00 Powitanie i wprowadzenie do wystawy - Małgorzata Miśniakiewicz (Courtauld Institute of Art.) i Michał Bieniek (Royal College of Art.)

SESJA 1: Czym jest publiczność w przestrzeni publicznej dzisiaj?

14:00 - 14:30 Joanna Erbel (Uniwesytet Warszawski): Sztuka publiczna i prawo do Miasta.

14:30 - 15:00 Kuba Szreder (Loughborough University): Sztuka publiczna jako sztuka grantów: o aparacie tworzenia projektów.

15:00 - 15:30 Karina Marusińska i Katarzyna Goleń (Łuhuu!): Aktywność-Pasywność: Prezentacja działań grupy Łuhuu!

SESJA 2: Na przestrzeni dekad: sztuka w przestrzeni publicznej i jej Dokumentacja

16:00 - 16:30 Sylwia Serafinowicz (Courtauld Institute of Art): Fotografowie, widzowie, twórcy znaczenia na plenerach w Osiekach.

16:30-17:00 Gavin Grindon (Kingston University): Socjalistyczny Surrealizm Pomarańczowej Alternatywy i kwestionowana spuścizna radykalnej awangardy.

17:00 - 18:00 Dyskusja panelowa.

18:30 - Wszyscy uczestnicy zaproszeni są na wernisaż wystawy „Aktywna Poezja" w Shoreditch Town Hall (380 Old Street, London, EC1V 9LT).