Konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na La Biennale di Venezia 2013

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 55. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2013 roku temat ogólny wystawy „The Encyclopedic Palace" („Pałac Encyklopedyczny"). Projekt kuratorski powinien zawierać koncepcję wystawy (do jednej strony, w języku polskim i angielskim), scenariusz wystawy (w języku polskim), streszczenie scenariusza wystawy (do 1 strony, w języku polskim i angielskim) oraz kosztorys realizacji.

Kurator projektu, a w wypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe, dobrą znajomość zagadnień współczesnej sztuki, doświadczenie kuratorskie i w organizowaniu wystaw, a także dobrą znajomość języka angielskiego. Projekt należy nadesłać bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje: powtórzenie godła, imię i nazwisko kuratora, adres kuratora, CV kuratora, podpisane oświadczenie, że projekt jest dziełem kuratora i wszystkie prawa autorskie należą do niego oraz oświadczenie, że kurator posiada zgodę artysty/ów na udział w wystawie.

Projekty można nadsyłać do dnia 16 grudnia 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego, z tym, że graniczną datą nadejścia projektów do rozpatrzenia jest termin posiedzenia Jury konkursu w dn. 8 stycznia 2013 roku) na adres:

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „55 Biennale Sztuki w Wenecji"

Dodatkowe informacje: Joanna Waśko: j.wasko@zacheta.art.pl

Regulamin konkursu na stronie www.zacheta.art.pl