Postmodernizm w architekturze polskiej

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

CALL FOR PAPERS
Wydawnictwo 40.000 Malarzy ogłasza nabór tekstów do antologii poświęconej postmodernizmowi w architekturze polskiej (pod redakcją Lidii Klein). Antologia będzie próbą opisania tego zjawiska, z uwzględnieniem problematyki szerszej niż tylko kategorie stylowe, obejmie zjawiska związane z transformacją ustrojową i jej konsekwencjami dla przestrzeni architektonicznej. Zapraszamy do nadsyłania propozycji:

1. tekstów przekrojowych o charakterze problemowym i/lub teoretycznym
2. studiów konkretnych przypadków architektonicznych lub urbanistycznych

Teksty mogą dotyczyć kwestii takich jak: zasadność stosowania kategorii postmodernizmu w odniesieniu do architektury polskiej i jej granice, relacja pomiędzy praktyką architektoniczną a teoriami postmodernistycznymi, obecność teorii postmodernistycznych w ramach kształcenia architektonicznego, architektura postmodernistyczna a konserwacja i ochrona zabytków, postmodernizm a transformacja ustrojowa, relacja postmodernizmu do kwestii „kosmopolityzmu” architektury i westernizacji przestrzeni publicznej.
Charakter publikacji jest interdyscyplinarny. Czekamy zarówno na zgłoszenia architektów, historyków sztuki, urbanistów, jak i kulturoznawców, antropologów, socjologów czy badaczy urban studies.
Na propozycje tekstów i abstrakty (do 300 słów) czekamy do 15 listopada 2012 roku.

Adres: wydawnictwo@40000malarzy.pl