Nie-widoki w Galerii Bielskiej BWA

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Jolanta Ciesielska: „Nie widoki konkretnych miejsc, lecz ich aura oraz sposób zaistnienia wyselekcjonowanych przez artystów składowych tego pejzażu były powodem mojego zajęcia się bardzo rzadko podejmowanym przez dzisiejszych kuratorów wystaw tematem, jakim jest pejzaż współczesny i jego interpretacja. Idealizm i realizm, postindustrialna utopia, surrealistyczne kompozycje, symboliczne i metafizyczne odniesienia, geometryczne rytmy, abstrahowanie od natury lub szukanie w jej kształtach wzorców idealnego piękna - tak różne estetyki i postawy interpretacyjne prezentuję na wystawie. Zaprosiłam do niej 17 najznamienitszych artystów wszystkich pokoleń z całej Polski, a nawet dwóch polskich artystów mieszkających i tworzących poza jej granicami, lecz stale utrzymującymi kontakt z naszym krajem".

Czy malowanie pejzaży - w dobie współczesnej kultury wizualnej z coraz doskonalszą techniką zapisu, powielania i rozpowszechniania obrazów, w dobie telefonii komórkowej i Internetu - ma jeszcze jakiś sens?

Jolanta Ciesielska: „Artyści uczestniczący w wystawie starali się w sposób indywidualny odpowiedzieć na to pytanie, nie tylko użyczając swoich obrazów, ale poprzez osobiste wypowiedzi odnieść się do tego zagadnienia, jakim jest współczesne malarstwo krajobrazowe. Jedni znajdują w nim obszar rozładowania emocji, drudzy - idealne miejsce do kontemplacji piękna tego świata, jego złożoności, zmienności, majestatu i potęgi Natury. Niektórzy utrwalają widok danego miejsca wartego uwagi nie tylko ze względu na doznania wzrokowe, ale na pamięć przeżyć intymnych, wybierając miejsca szczególnie ważne dla własnej biografii. Jeszcze inni kreują w zaciszu swoich pracowni, w oddaleniu od pierwowzorów, pejzaż umowny, metaforyczny, poetycki czy religijnie uduchowiony, sakralizując tym samym swoje w świecie przebywanie. (...)" - Jolanta Ciesielska, „Widok z okna", fragmenty wstępu do katalogu wystawy (w przygotowaniu)

„Nie-widoki. O pejzażu współcześnie" to ósma edycja wystawy kuratorskiej, prezentującej polskie malarstwo współczesne w cyklu „Bielska Jesień". Wystawa kuratorska odbywa się co dwa lata na przemian z otwartym konkursem dla malarzy - Biennale Malarstwa „Bielska Jesień". Tym razem, organizująca wystawy i biennale, Galeria Bielska BWA zaprosiła do przedstawienia autorskiej wystawy kuratorkę Jolantę Ciesielską, która zrealizowała swój projekt mający uzupełnić widzenie malarstwa pejzażowego, kierując się przy wyborze prac na wystawę różnymi estetykami i postawami artystów wobec pejzażu.

Nie-widoki. O pejzażu współcześnie", Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 4.10 - 16.11. 2014.

Uczestnicy wystawy:

Rafał Borcz, Józef Czerniawski, Aleksandra Gieraga, Krzysztof Gruse, Dora Hara, Mirosław Koprowski, Piotr C. Kowalski, Aleksander Kozera, Elżbieta Kozera, Roman Lipski, Mariusz Mielęcki, Robert Motelski, Bartłomiej Otocki, Anna Reinert, Aleksander Ryszka, Artur Trojanowski i Mariusz M-city Waras.

Kuratorka - Jolanta Ciesielska.

Urodzona w 1961 roku w Łodzi. Studia z historii sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła w latach 1980-85. Krytyk i historyk sztuki, kurator wystaw. W latach 80.współpracowała z galerią Labirynt w Lublinie, prowadziła galerię Stodoła w Warszawie, następnie Galerię Promocji w Teatrze Studyjnym w Łodzi, galerię ZPAP na ul. Mazowieckiej w Warszawie. W latach 90. współpracowała jako krytyk z pismami poświęconymi sztuce: „Obieg", „Exit", „Gazeta Malarzy i Poetów", „Format", „Kwartalnik Artystyczny". Pracowała w Muzeum Sztuki w Łodzi, w dziale fotografii i mediów. Była kuratorką wystaw zbiorowych: „Sztuka kobiet", „Między naturą a kulturą", „Coś z niczego" (II MBS w Łodzi), „Republika bananowa. Sztuka polska lat 80.", „Mit i melancholia" oraz kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Roman Lipski, bez tytułu, 2012, akryl, płótno, 100x100 cm. Fot. Krzysztof Morcinek

Roman Lipski, bez tytułu, 2012, akryl, płótno, 100x100 cm. Fot. Krzysztof Morcinek
Fragment ekspozycji Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, Galeria Bielska BWA  fot. Krzysztof Morcinek
Fragment ekspozycji Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, Galeria Bielska BWA fot. Krzysztof Morcinek

Mariusz M-City Waras, projekt muralu na wystawę Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, fragment ekspozycji, fot. Krzysztof Morcinek
Mariusz M-City Waras, projekt muralu na wystawę Nie-widoki. O pejzażu współcześnie,
fragment ekspozycji, fot. Krzysztof Morcinek

Krzysztof Gruse,  fot. Krzysztof Morcinek
Krzysztof Gruse, fot. Krzysztof Morcinek

Bartłomiej Otocki, fot. Krzysztof Morcinek
Bartłomiej Otocki, fot. Krzysztof Morcinek

Jolanta Ciesielska i Piotr C. Kowalski w trakcie oprowadzania kuratorskiego, Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, Galeria Bielska
Jolanta Ciesielska i Piotr C. Kowalski w trakcie oprowadzania kuratorskiego,
Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, Galeria Bielska BWA 3.10.2014,
fot. Krzysztof Morcinek

Robert Motelski Trzciny 18 stycznia 12:04, 2009, olej, płótno, 73 x 130 cm. Fot. Krzysztof Morcinek
Robert Motelski, Trzciny 18 stycznia 12:04, 2009, olej, płótno, 73 x 130 cm. Fot. Krzysztof Morcinek

Artur Trojanowski, Na bagnach, 2014, akryl, płótno, 140x195 cm
Artur Trojanowski, Na bagnach, 2014, akryl, płótno, 140x195 cm Fot. Krzysztof Morcinek

Fragment ekspozycji Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, fot. Krzysztof Morcinek
Fragment ekspozycji Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, fot. Krzysztof Morcinek