Plac Zbawiciela

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Ostatnie warsztaty Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego TĘCZA

Kolorowa Tęcza ponownie pojawi się nad Placem Zbawiciela 1 maja w Międzynarodowe Święto Pracy.

Abyśmy mogli cieszyć się jej widokiem zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy.

Tyle już razy angażowałam Państwa do odbudowy Tęczy... wciąż z tych samych łatwopalnych kwiatów. Wspólnie odbudowywaliśmy Tęczę po jej podpaleniach. Ostatnio udało jej się wrócić na Plac Zbawiciela zaledwie na kilka krótkich dni. To syzyfowa praca.

Gdy została spalona w geście nienawiści wobec środowisk LBGTQ podczas Marszu Niepodległości 2013 wobec tylu osób i kamer, wydawało się, że ujęcie sprawców będzie proste. Jednak proces w sprawie podpalenia Tęczy niedawno został umorzony. Skoro nieuchronną nie może być kara, niech nieuchronną będzie odbudowa Tęczy - ten ostatni raz.

Kolorowa Tęcza ponownie pojawi się nad Placem Zbawiciela 1 maja w 10 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Parlament Europejski, przed którym pierwotnie w 2011 roku stała Tęcza, 4 lutego bieżącego roku wezwał do podjęcia prac nad ogólnoeuropejską strategią w zakresie równouprawnienia osób LGBTQ i stworzenia unijnego planu działań przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Wspólną pracą przy odbudowie Tęczy pokażmy, że jesteśmy przeciw nienawiści i nietolerancji. Że jesteśmy za zapewnieniem równości wobec prawa osobom LGBTQ.

Wierzę, że Tęcza cało przetrwa do 2015 roku, kiedy planowane jest jej zniknięcie z Placu Zbawiciela. Jeżeli nie, oznaczać to będzie, że czeka nas o wiele cięższa praca. Praca na rzecz nakłonienia polityków, nie tylko symbolicznego - w postaci Tęczy, ale rzeczywistego przeciwstawienia się nienawiści i homofobii.

Chciałam jeszcze raz serdecznie podziękować za wsparcie, które po 11 listopada 2013 roku od Państwa otrzymałam. Dla mnie najpiękniejszą Tęcza była wtedy, gdy na znak protestu przeciw agresji i nietolerancji w czarny, osmolony szkielet wtykali Państwo żywe kwiaty. Dziękuję.

Julita Wójcik

 

 

Ostatnie warsztaty Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego TĘCZA odbyły się w dniach 10-13 kwietnia 2014 w Zachęcie - Narodowej Galeria Sztuki w Warszawie