Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, 28.02.2014

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Fragment z 40 postulatów Studenckiego Stowarzyszenia

Żądania do spełnienia w pierwszej kolejności:
1. Komisja wraz ze studentami ma zrealizować zadanie polegające na skopiowaniu baz danych z komputerowego programu do księgowania i dysków twardych z serwerów, które wykorzystuje się w pracy odpowiednich departamentów Ministerstwa. Pozyskane informacje należy opublikować w internecie, aby były ogólnie dostępne, te, które są w odpowiedniej postaci - bezzwłocznie.
2. Nowy Minister powinien podpisać rozporządzenie gwarantujące codzienne zamieszczanie w internecie pełnej informacji na temat transakcji na koncie bankowym Ministerstwa (wypłaty i wpłaty bankowe na koncie) oraz wszelkich operacji, jakich zestawianie sporządza księgowość Ministerstwa (główna księgowa). Propozycja rozporządzenia rekomendowanego przez roboczą grupę studencką *.
* Termin dokonania odpowiednich regulacji trzy dni robocze. Jeżeli w Ministerstwie nie ma odpowiednich do wykonania tego zadania specjalistów IT, studenci mogą wykonać je sami.

Regulacje w systemie oświaty
3. Utworzenie na stronie internetowej Ministerstwa lub ogólnodostępnych tego typu portalach zakładki z aktualnymi i cały czas aktualizowanymi informacjami o konkursach obsadzenia różnych posad na uczelniach.
10. Na system nauczania ma być przeznaczane nie mniej niż 2% PKB. Na całą oświatę nie mniej niż 7% PKB.
12. Utworzenie międzyuniwersyteckiego studenckiego komitetu antykorupcyjnego, który będzie monitorował działalność Uczelni i Ministerstwa.

Autonomia i demokratyczne zarządzanie uniwersytetami
1. Należy zagwarantować udział rad studenckich, zespołów wykładowców i badaczy, związków zrzeszających studentów i związków zawodowych wykładowców w ustalaniu budżetu uniwersytetu, a także wprowadzić obowiązek natychmiastowej publikacji budżetów uczelni i publikowanie sprawozdań z ich realizacji na stronach internetowych uczelni. Departamenty finansowe będą podlegać monitoringowi wymienionych rad i zespołów wykładowców i studentów.
13. Gwarancja swobodny działania niezależnych związków studenckich i innych organów studenckich samorządów. Odstąpienie od praktyk przymusowego wcielania studentów do oficjalnego związku studentów.

Prawa studentów
10. Wprowadzenie zakazu wykorzystywania studentów jako taniej siły roboczej: praktyki studenckie i odpracowywanie godzin muszą być adekwatne do zadań, które były i są wykonywane na ćwiczeniach w ramach danej specjalizacji. Zabrania się dyskryminowania studentów na podstawie tworzenia dodatkowych umów między studentem i uniwersytetem, dotyczy przynależności do związków studenckich.

Żądania do natychmiastowej realizacji, które nie zostały wymienione w powyższych punktach
3. Zabezpieczenie przeprowadzenia przejrzystego i podlegającego monitoringowi studentów dochodzenia w sprawie represji, jakie dotknęły studentów na Majdanie.
4. Zdemontowanie płotu, otaczającego budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej, od razu po tym, jak studenci odblokują budynek.
APELUJEMY do studentów i zespołów wykładowców, o zamanifestowanie braku zaufania do rektorów, którzy naciskali na studentów i pracowników uczelni biorących udział w rewolucji, oraz zebranie dowodów na takie ich działania i wysłania do Ministerstwa i odpowiednich organów, które mają kompetencję aby zajmować się takimi sprawami.