Nowy Duch od 23.10.2015

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Wystawa jest próbą dookreślenia zjawisk w najnowszej sztuce polskiej, których cechą charakterystyczną jest zwrot w kierunku świeckiej duchowości oraz potrzeby konstruowania, komunikowania i badania indywidualnych światów wartości w kontakcie z Innymi, w sprywatyzowanej i niezależnej względem instytucjonalnych religii oraz ideologicznych sporów przestrzeni. Wybrani artyści koncertując się na pracy z codziennością, szukając kontaktu z człowiekiem oraz naturą ustalają swoje relacje ze światem i społeczeństwem. Poszukiwania te zdają się być odpowiedzią na dominujący paradygmat rozwoju jednostki jako zatomizowanej, dążącej do maksymalizacji wymiernych korzyści w oparciu o neoliberalny model funkcjonowania.

Duchowość wyraża się między innymi poprzez dekonstrukcje obiegowych założeń dotyczących sensu aktywności twórczej, w pytaniach, nie zawsze wyrażanych wprost, o rolę artysty i wartość systemu sztuki. Polityczny charakter nowej duchowości wyraża się m.in. zainteresowaniem peryferiami, feminizmem, ekologią czy fascynacją myślą posthumanistyczną. Duchowość rozumiana jest również jako badanie własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych, charakterystyczne jest otwarcie na działania zbiorowe, kreowanie sytuacji współbycia, communitas.

Duchowość jest więc kategorią egzystencjalną. Odnosi się do obszaru ludzkiej świadomości i jej uwikłania w świat, w sieci zależności, w dynamiczny mechanizm społeczeństwa, fizycznych oraz psychicznych form oraz norm/wartości oddziałujących na poczucie sensu życia, działania, tworzenia i współistnienia.

„Nowy duch" unika politycznego (oraz zideologizowanego) języka lub też wykorzystuje go w celu demaskowania wykluczających czy hierarchizujących tendencji (Michał Łagowski). Jest także stawianiem się w sytuacji niepewności, pozbawianiem się przyzwyczajeń i nawykowych reakcji (Justyna Górowska, Honorata Martin). Artyści rezygnują z utopijnej wiary w samowystarczalność w tworzeniu sensów, podkreślają jej intersubiektywny charakter (Magdalena Starska). Kładą nacisk na bezpośredniość, są zaangażowani w codzienność (Agata Bielska, Ola Kozioł).

Sztuka nowej duchowości jest procesem, dzieło sztuki zapisem doświadczenia.

Kurator: Przemysław Chodań

  „Nowy Duch"; artyści: Agata Bielska, Justyna Górowska, Ola Kozioł, Michał Łagowski, Honorata Martin, Magdalena Starska; Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, 23.10 - 22.11.2015

Wernisaż: 23.10.2015, godz.18.00

Wydarzenia towarzyszące:

21 - 23.10.2015 - akcja Agaty Bielskiej - artystka zaprasza do udziału w warsztatach fermentacyjno-przetwórczych, będących przygotowaniami instalacji „Proste działanie". W trakcie trzydniowego spotkania będzie można poznać różne technik fermentacji, wymienić się kulturami żywych bakterii, nauczyć się kompostować

23.10.2015 - na wernisażu performance Oli Kozioł oraz IAMESH secret collective

5 listopada, godz.18.00 - wykład dr hab. Dominiki Motak (Instytut Religioznawstwa UJ) „Oblicza nowej duchowości"

20 listopada, godz. 18.00 - oprowadzanie kuratorskie/ Przemysław Chodań

AgataBielska,Opowieść zimowa,2015
Agata Bielska, "Opowieść zimowa", 2015

Magdalena Starska, SIEJĘ ŻEBY SIĘ NIE MARNOWAŁY, 2015 r., performance, fot. Łukasz Kropiowski
Magdalena Starska, "SIEJĘ ŻEBY SIĘ NIE MARNOWAŁY", 2015, performance, fot. Łukasz Kropiowski

Michał Łagowski, Negocjacje, 2015, dzięki uprzejmości artysty
Michał Łagowski, "Negocjacje", 2015, dzięki uprzejmości artysty

Honorata Martin Wyjście w Polskę, 2013, dzięki uprzejmości artystki
Honorata Martin. "Wyjście w Polskę", 2013, dzięki uprzejmości artystki

Ola Kozioł, I am walking artist Powsinoga, 2014, dzięki uprzejmości artystki
Ola Kozioł, "I am walking artist Powsinoga", 2014, dzięki uprzejmości artystki