Antropologia geometrii, CSW , Toruń, od 7.02.2015

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Projekt "Antropologia geometrii" dotyczy przede wszystkim negocjacji pomiędzy dyskursem badawczym a intuicją artystyczną. Geometria to dziedzina matematyki, która zajmuje się pomiarem odległości, krzywizn, pól powierzchni i innych wymiarów świata fizycznego. Fizyk David Bohm pisze, że głównym zadaniem współrzędnych kartezjańskich był jasny i precyzyjny opis porządku jawnego.1 Antropologia z kolei zajmuje się badaniem człowieka, jego miejsca w kulturze, społeczeństwie i strukturach władzy. Pojęcie geometrii symbolizuje tutaj wszechobecny system, który w racjonalny sposób organizuje naszą rzeczywistość na poziomie ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Jego „geometryczność" polega na projektowaniu układów odniesień, którym musimy się ustawicznie podporządkowywać. Kontestując system, jednocześnie zdawać sobie należy sprawę, że jesteśmy od niego uzależnieni, że podtrzymuje on naszą egzystencję. Żyjemy w świecie niezwykle skomplikowanych relacji, które tworzą piramidalne sieci dynamicznych geometrycznych powiązań, których znaczenia już nie rozumiemy. W swoich artystyczno-badawczych projektach uczestnicy wystawy poszukują nie tylko krytycznego języka opisu rzeczywistości, zrozumienia zmian kulturowych i społecznych ale także odnalezienia indywidualnych sposobów ekspresji. Artyści jako „nowi antropolodzy" odnajdują podczas swoich poszukiwań „nowe plemiona" i opisują ich kulturowe uwarunkowania. W geometrycznym układzie porządkującym i dyscyplinującym życie społeczne odnajdują luki, w których jest miejsce dla zachowań nieracjonalnych i nadających tytułowej geometrii jej antropologiczny wymiar.

Antropologia geometrii, Wystawa studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, artyści: Angelika Fojtuch, Adam Jastrzębski, Ewa Kubiak, Aleksandra Ola Kubiak, Karolina Kubik, Daniel Koniusz, Piotr Macha, Zofia Nierodzińska, Franciszek Orłowski, Aleka Polis, Jan Szewczyk, Mateusz Sadowski, Łukasz Sosiński, Kurator: Marek Wasilewski, CSW Toruń, 7.02-03.8.2015

Karolina Kubik, Zofia Nierodzińska, Womanizing the architecture, 2014, dokumentacja performasu
Karolina Kubik, Zofia Nierodzińska, Womanizing the architecture, 2014, dokumentacja performasu

Ewa Kubiak, Archiwum
Ewa Kubiak, Archiwum

Franciszek Orłowski, Jan Szewczyk, Mizukiri
Franciszek Orłowski, Jan Szewczyk, Mizukiri

Aleksandra Ola Kubiak, Powietrze w domu było ciężkie, teraz waży 26 kilo
Aleksandra Ola Kubiak, Powietrze w domu było ciężkie, teraz waży 26 kilo

Adam Jastrzębski, PREKAMBR 2015, Winylowiec
Adam Jastrzębski, PREKAMBR 2015, Winylowiec

Angelika Fojtuch, Ask the Curator!, 2012
Angelika Fojtuch, Ask the Curator!, 2012

Piotr Macha, Płynny ołów, 2010-2014
Piotr Macha, Płynny ołów, 2010-2014
  1. 1. David Bohm, Ukryty porządek, Warszawa 1988, str 16