Czas wyciągnąć wnioski, Warszawa, 14.09.2013

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej zaapelowało do udziału tego środowiska w demonstracji 14 września w Warszawie razem z Inicjatywą Pracowniczą, chyba jedynym związkiem zawodowym wyraźnie dostrzegającym zagadnienia praw pracowniczych osób zawodowo związanych ze sztuką współczesną. Na przykład w ulotce Inicjatywy Pracowniczej kolportowanej w tygodniach poprzedzających manifestację, obok uzasadniających protest wypowiedzi spawacza i pracownicy żłobka znalazła się też wypowiedź Zbigniewa Libery. Jednak 14 września nasze środowisko przyjęło raczej postawę wyczekującą. Zaważyła tu zapewne niewielka aktywność OFSW od ubiegłorocznej i jednorazowej akcji „Dzień bez sztuki” oraz obawy, że prawa pracownicze artystów i pracowników instytucji sztuki będą na manifestacji organizowanej przez wielkie (i „stare”) centrale związkowe nie zauważone.

Powróciło przy okazji ogólniejsze pytanie „Czy strajk artystów może być skuteczny?” (http://www.obieg.pl). Szukanie innej, bardziej artystycznej formy protestu to jedna możliwość, drugą jest współdziałanie z innymi grupami zawodowymi, co faktycznie proponuje Inicjatywa Pracownicza. Zresztą te dwie opcje nie muszą się wykluczać. Z nikłego ilościowo udziału sztuki współczesnej w demonstracji 14 września warto wyciągnąć wnioski, ale nie przedłużać w nieskończoność wyczekiwania.

Wizualnie wyglądało to mniej więcej tak, jak pokazują fotografie Katarzyny Górnej. Sztuka na razie wpisana zostało w protest tylko jednym znakiem.

14.09.2013
14.09.2013

14.09.2013
14.09.2013

14.09.2013
14.09.2013

14.09.2013
14.09.2013

14.09.2013
14.09.2013

OFSW informuje, że prowadzi prace nad przygotowaniem propozycji zmian prawnych http://forumsztukiwspolczesnej.blogspot.com

Inicjatywa Pracownicza prowadzi rodzaj pracy u podstaw http://ozzip.pl/