„Zanegować negację” proponują Chto Delat we Wrocławiu

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Wszyscy absolwenci socjalistycznych szkół i uniwersytetów pamiętają tę negację negacji jako trzecią zasadę dialektyki zaczerpniętą z „Dialektyki przyrody” Fryderyka Engelsa. Cóż owa zasada może oznaczać we współczesnej sztuce? W konfrontacji z prostym, naiwnie pozytywnym postulatem dzieła sztuki widz reaguje zadając podstawowe pytanie: co mnie to obchodzi? Wygląda na to, że artyści chcą mi zrobić pranie mózgu, ale z jakiego powodu? Nie wierzę w to, nie jestem aż tak naiwny; te postaci są aż tak schematyczne, że musi to być jakiś brechtowski zabieg. Dlaczego są skonstruowane w taki sposób? I dlaczego nadal czerpię z nich estetyczną przyjemność? Może coś kryje się pod tą prostotą? To dzięki tego typu pytaniom zaczyna się negacja negacji.

Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław

Zapraszamy odwiedzającego na wycieczkę po ekspozycji, w której dzieła sztuki komunikują się wyłącznie poprzez kwestionowanie siebie nawzajem, sprawiając, że złożone rzeczy stają się proste, a proste złożone, kiedy działanie negacji przemienia się w grę z własną negacją. Ale nie dajmy się zwieść. Sztuka nie jest nigdy grą autoreferencyjną. Zawsze sugeruje dalsze zastosowania i rozwiązania poza przestrzenią galerii w realnym świecie. *

Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław

Kontestacja polityki kulturalnej rosyjskiego establishmentu oraz polityki w ogóle, sprawia że grupa funkcjonuje poza głównym nurtem rodzimego art worldu, a raczej na jego obrzeżach. Jednocześnie Chto Delat jest bardzo aktywnym ugrupowaniem, udzielającym się i pokazującym nieprzerwanie od początku w krajach Europy Zachodniej, w USA czy Australii. Jednakże „aktywność” oraz „istnienie” grupy można, a nawet należy, rozpatrywać także w sposób pozamaterialny. Działalność teoretyczna, wydawanie czasopisma (dostępnego online) czy spotkania i wykłady przeprowadzane za pośrednictwem internetu są tak samo istotną, na równi z instytucjonalną, przestrzenią działalności.**

Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław

Chto Delat poszukują aktualnie atrakcyjnego, emancypacyjnego potencjału idei lewicowych1. Chto Delat zdecydowanie krytykują współczesne realia polityczne i społeczne w Rosji, instytucje sztuki i zachodni kapitalizm2. Chto Delat świetnie funkcjonują w międzynarodowym instytucjonalnym obiegu sztuki, działającym w wygodnie skrojonych ramach systemu kapitalistycznego. Chto Delat urzeczywistniają sen o rosyjskiej sztuce zaangażowanej ery Putina, śniony przez kuratorów z Zachodu. Przy tym z rzadka pokazują się na oficjalnych salonach w Rosji3. Każde z powyższych stwierdzeń jest prawdziwe – do takiego wniosku można dojść oglądając uważnie wystawę we Wrocławiu, czytając liczne opisy, teksty teoretyczne i polemiczne, czy śledząc wystąpienia i dokumentacje akcji  publikowane na stronie internetowej kolektywu (www.chtodelat.org) .***

Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław

Wystawa „Zanegować negację” grupy Chto Delat (Co robić); kuratorki: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka i Patrycja Sikora; czynna w galerii BWA we Wrocławiu do 16.06.2013. Fotografie ekspozycji: Karol Krukowski

*Dmitri Wilenski i David Riff, fragment tekstu programowego do wystawy;  tłumaczenie: Tomasz Jurewicz
** Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, fragment tekstu „Chto Delat”
*** Patrycja Sikora, fragment tekstu „Dialektyczna gra przeciwieństw. O Chto Delat w ramach instytucji”

Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław

Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław

Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław

Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
Chto Delat, Zanegować negację, BWA, Wrocław
  1. 1. Dmitry Vilensky, Tezy o doświadczeniu radzieckim, „Tytuł roboczy: Archiwum/Working title: Archive” nr 3, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2009, s. 41.
  2. 2. Chto Delat, Deklaracja na temat polityki, wiedzy i sztuki. W piątą rocznicę powstanie grupy Chto Delat?, ibidem, s. 43-45.
  3. 3. Oleksiy Radynskiy, Co robić, a czego nie?, „Krytyka polityczna”, felieton, 09.04.2011, http://www.krytykapolityczna.pl [09.04.2013]