Rysunek jako jedna z dróg myślenia, Uniwersytet Artystyczny, Poznań.

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Czym obecnie jest dla artystów rysunek? Dokąd ich prowadzi, jak ewoluuje. W jakim stopniu jest autonomicznym językiem i w jaki sposób przenika się z innymi mediami artystycznymi? Jak i co “rysuje”? Jakie znaczenia otwiera w sztuce współczesnej?

Te pytania są punktem wyjścia projektu „Teraz rysunek” zorganizowanego przez grupę adiunktów Katedry Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Projekt obejmie cykl 36 indywidualnych prezentacji znaczących polskich artystów, działających w odmiennych obszarach sztuki i w różnych mediach, dla których rysunek jest ważną częścią doświadczenia artystycznego. Raz w miesiącu przez cały rok 2013 w Auli Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odbywają się dwudniowe sesje rysunkowe, które przyjmują formę wykładów, pokazów i wystaw. Każdy dzień sesji to konfrontacja postaw dwóch zaproszonych artystów, tworząca wyjątkową okazję do zapoznania się nie tylko z rysunkową twórczością zaproszonych gości, ale i do szerszej dyskusji na temat roli rysunku w sztuce.

Pomysłodawcy i organizatorzy projektu: Katarzyna Klich, Diana Fiedler, Ewa Kulesza, Paweł Flieger, Adam Nowaczyk, Paweł Polus.

W ramach projektu „Teraz rysunek” miały już miejsce następujące prezentacje:

12.02.2013:
Bogdan Wojtasiak, „Kraina ręki”
Andrzej Wielgosz,  „Słownik../The Dictio...”

Bogdan Wojtasiak, „Kraina ręki”
Bogdan Wojtasiak, „Kraina ręki”

Bogdan Wojtasiak, „Kraina ręki”
Bogdan Wojtasiak, „Kraina ręki”

Andrzej Wielgosz,  „Słownik../The Dictio...”
Andrzej Wielgosz,  „Słownik../The Dictio...”

13.02.2013:
Andrzej Pepłoński, „Enso”
Maciej Szańkowski, „Między płaszczyzną a ‘bryłą’ przestrzeni”

Andrzej Pepłoński, „Enso”
Andrzej Pepłoński, „Enso”

Andrzej Pepłoński, „Enso”
Andrzej Pepłoński, „Enso”

Dyskusja po prezentacji Macieja Szankowskiego teraz rysunek, 13.02.2013
Dyskusja po prezentacji Macieja Szankowskiego teraz rysunek, 13.02.2013

dyskusja po prezentacji Macieja Szankowskiego teraz rysunek, 13.02.2013
dyskusja po prezentacji Macieja Szankowskiego teraz rysunek, 13.02.2013

12.03.2013:
Jarosław Kozłowski,  „Myślenie rysunkiem / działanie rysunkiem”
Jerzy Kałucki, „Proste, równoległe”

13.03.2013:
Janusz Bałdyga, „ Krecha w przestrzeni – przestrzeń kreślona”

Jarosław Kozłowski,  „Myślenie rysunkiem / działanie rysunkiem”
Jarosław Kozłowski,  „Myślenie rysunkiem / działanie rysunkiem”

Jarosław Kozłowski,  „Myślenie rysunkiem / działanie rysunkiem”
Jarosław Kozłowski,  „Myślenie rysunkiem / działanie rysunkiem”

Jerzy Kałucki, „Proste, równoległe”
Jerzy Kałucki, „Proste, równoległe”

Jerzy Kałucki, „Proste, równoległe”
Jerzy Kałucki, „Proste, równoległe”

Janusz Bałdyga, „ Krecha w przestrzeni – przestrzeń kreślona”
Janusz Bałdyga, „ Krecha w przestrzeni – przestrzeń kreślona”

Janusz Bałdyga, „ Krecha w przestrzeni – przestrzeń kreślona”
Janusz Bałdyga, „ Krecha w przestrzeni – przestrzeń kreślona”

9.04.2013:
Hanna Łuczak, „Niech żyje fantom”
Koji Kamoji,  „Co to jest dla mnie rysunek i rysowanie”

Hanna Łuczak, „Niech żyje fantom”
Hanna Łuczak, „Niech żyje fantom”

Hanna Łuczak, „Niech żyje fantom”
Hanna Łuczak, „Niech żyje fantom”

Koji Kamoji,  „Co to jest dla mnie rysunek i rysowanie”
Koji Kamoji,  „Co to jest dla mnie rysunek i rysowanie”

10.04.2013:
Grzegorz Sztabiński, „Performatywny potencjał rysunku”
Marek Chlanda,  „Rysownik”

Grzegorz Sztabiński, „Performatywny potencjał rysunku”
Grzegorz Sztabiński, „Performatywny potencjał rysunku”

Marek Chlanda,  „Rysownik”
Marek Chlanda,  „Rysownik”

Projektowi „Teraz Rysunek" towarzyszy wystawa „Punkty zbieżne” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, przygotowana we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym. Wystawa stawia pytania o znaczenie rysunku we współczesnej przestrzeni sztuki, o jego miejsce w kontekście dominujących aktualnie tendencji opartych na przekazie cyfrowym.

Prezentowane są prace artystów-pedagogów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, których praktyka związana jest z rysunkiem zarówno w działalności artystycznej, jak i dydaktycznej. 

Artyści: Natalia Brandt, Wojciech Duda, Diana Fiedler, Paweł Fliegier, Alicja Jeziorecka, Katarzyna Klich, Ewa Kulesza,  Adam Nowaczyk, Barbara Pilch, Paweł Polus, Sonia Rammer, Władysław Radziwiłłowicz, Jarosław Szelest, Natalia Wegner, Marc Tobias Winterhagen.

„Punkty zbieżne”, CK Zamek, Poznań, 27.03 - 21.04.2013.

PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań
PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań

PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań
PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań

PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań
PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań

PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań
PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań

PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań
PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań

PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań
PUNKTY ZBIEŻNE, CK Zamek, Poznań