Uchylony wyrok przeciw Agacie Zbylut i Kamilowi Kuskowskiemu!

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

19 grudnia Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał apelację złożoną przez adwokata reprezentującego Kamila Kuskowskiego i Agatę Zbylut od decyzji sądu uznającej ich winnymi działania na szkodę Baltic Contemporary, co stanowi wykroczenie w myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie dotarł do adwokata i samych zainteresowanych na początku stycznia. W wyroku została uchylona decyzja o uznaniu Kuskowskiego i Zbylut winnymi zarzucanych im czynów. Sąd wyższej instancji umorzył z powodu przedawnienia dalsze postępowania a kosztami postępowania w sprawie obciążył spółkę Baltic Contemporary.

W czerwcu 2014 roku Kamil Kuskowski i Agata Zbylut zostali skazani przez sąd rejonowy w Szczecinie w związku z uznaniem ich za winnych złamania przepisów o ochronie konkurencji. Ten zarzut został sformułowany, gdyż głośno krytykowali przebieg przetargu na prowadzenie Trafostacji. Sprawę opisywałem blisko dwa lata temu w Obiegu. Przepisy ustawy o ochronie konkurencji mogły mieć zastosowanie, gdyż obydwoje są związani ze szczecińską Zachętą, której oferta z powodu błędu formalnego została odrzucona.

Proces w Sądzie Rejonowym w Szczecinie zakończył się uznaniem za winnych Kuskowskiego i Zbylut oraz zasądzeniem kar grzywien. Uzasadnienie wyroku stanowi jednak przygnębiający zapis prawniczej arogancji. Sąd uznał zeznania świadków powołanych przez obrońcę ( m. in. Lecha Karwowskiego, Iwony Bigos, Łukasza Gorczycy, Tomasza Wendlanda, Jadwigi Charzyńskiej) za nie w pełni wiarygodne, zarzucił niewiarygodność zeznaniom samych oskarżonych oraz uznał, że jedynym motywem ich działania była chęć zaszkodzenia spółce Baltic Contemporary. Oskarżeni " z zawodu dr hab1" i "z zawodu profesor" łamali prawo "znacznym nasileniem złej woli", przy "użyciu środków masowego przekazu" i powodując duże szkody społeczne.

Szczeciński "(...)Sąd uwzględnił także cele kary w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej. Sąd wziął po uwagę popełnienie czynów przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, prowadzące działalność pedagogiczną, uznające same siebie za specjalistów i ekspertów, czyli osoby będące czynnikami opiniotwórczymi, co czyni ich działania bardziej nagannymi". Skazując tym samym, pośród podmuchów czerwcowej bryzy Agatę Zbylut na 2500 PLN grzywny a Kamila Kuskowskiego na 1000 PLN grzywny. Na poziom bezpieczeństwa publicznego miał mieć wpływ fakt, iż "tak ukształtowane kary w pełni osiągną swoje cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do obwinionych, uwzględniają też potrzeby w zakresie świadomości prawnej społeczeństwa". Mieszkańcy nie tylko Szczecina, ale całej ściany zachodniej odetchnęli w tym momencie z ulgą.

Sędzia Monika Cieszkowska (przewodnicząca wydziału VII karnego), która wydała uznający za winnych wyrok nie uznała za stosowne sięgnięcie po nieco szersze narzędzia rekonstrukcji motywacji obwinionych i kontekstu dość trudnej sprawy. Czytając obszerne uzasadnienie wyroku, można odnieść wrażenie że Kamil i Agata zostali potraktowani równie surowo jak inni mroczni geniusze zbrodni kradnący rowery z parkingów i przechodzący na czerwonym świetle, których na co dzień żelazną ręką osądza Sędzia Cieszkowska. Jedynym motywem według Pani Sędzi może być działanie na rzecz własnego interesu i chęć zaszkodzenia niewinnym bliźnim oraz zasadom obrotu gospodarczego.

Jak napisała w cytowanym uzasadnieniu uchylonego wyroku Sędzia Monika Cieszkowska według przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykroczeniem jest udostępnianie "...informacji większemu kręgowi podmiotów, choćby miał on charakter zindywidualizowany. Działanie sprawcy nie musi mieć charakteru publicznego..." również "...informacji, które odpowiadają rzeczywistości, ale ich przedstawienie może wywoływać błędne wyobrażenie o przedsiębiorcy". Sytuacja w której rozpowszechniane są prawdziwe informacje, wywołujące prawdziwe choć niekorzystne wyobrażenie nie była brana pod uwagę. Na szczęście wraz z wyrokiem Sądu Apelacyjnego znów można komentować niejasne procedury przetargowe i głośno je oceniać.

W połowie zeszłego roku w reakcji na uchyloną właśnie decyzję sądu pierwszej instancji Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej wystosowało otwarty apel 2zawierający wezwanie do bojkotu Trafostacji w geście solidarności z uznanymi za winnych Kuskowskim i Zbylut. Apel podpisany przez ponad 200 artystów, krytyków, kuratorów był głosem wzywającym do obrony wolności wypowiedzi w kontekście faktycznej prywatyzacji instytucji kultury - czego symbolem stała się Trafostacja.

Mam nadzieję, że władze Szczecina stać na podjęcie rozmów o tym, co należy zrobić by w mieście w końcu zafunkcjonowała bardzo potrzebna galeria. Eksperyment z przekazaniem zarządzania galerią komercyjnemu podmiotowi okazał się całkowitą klęską i po ponad roku funkcjonowania widać, że wszystkie obawy wyrażane podczas przetargu przez Kamila Kuskowskiego oraz Agatę Zbylut miały bardzo mocne podstawy. Mam nadzieję, że ta historia może się jednak dobrze skończyć - tzn. w Szczecinie można zbudować silną publiczną instytucję, która będzie służyć coraz większej lokalnej publiczności jak i artystom.

 

  1. 1. Wszystkie cytaty w cudzysłowie pochodzą z pisemnego uzasadnienia wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie w opisywanej sprawie.
  2. 2. https://www.change.org/p/ofsw-apel-obywatelskiego-forum-sztuki-współczesnej-w-sprawie-trafostacji-sztuki