como espiar sin descargar nada press localizar numero movil here exposed cell pics programas para espiar por satelite el mejor espia gratis de whatsapp mua giong ong noi necesito espiar espia mensajes de texto de celulares telcel gratis como funciona spyphone pro como espiar blackberry messenger descargar programa prism espia

Artmix

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Nagość w malarstwie rosyjskim

Igor Siemionowicz Kon

NAGOŚĆ W MALARSTWIE ROSYJSKIM

Я хочу выразить свою глубокую благодарность автору статьи за отважное решение вверить моему переводческому подпечительству свой текст. Я рада, что польские читатели согут теперь не только лучше знать, но и понимать вопрос наготы в русской живописи. Огромное спасибо!

Мария Наталия

Kwestie nagości w sztuce rosyjskiej nadal pozostają przez rosyjskich historyków sztuki nietknięte.

Sztuka gejowska?! Chłopcy z tamtych lat

(fragmenty książki Pawła Leszkowicza, ART PRIDE. Gay Art from Poland. Polska sztuka gejowska, Abiekt.pl, Warszawa 2010.)

"Sztuka gejowska" jest pojęciem umownym i kontrowersyjnym, które problematyzuje relacje pomiędzy dziełem a tożsamością artysty. Każdy może mieć własne definicje, natomiast ja przyjmuję następującą: termin ten odnosi się do sztuki mężczyzn homoseksualnych, dotykającej treści związanych z ich tożsamością, doświadczeniami, fantazjami i stylem życia oraz ich miejscem w kulturze i społeczeństwie.

(...)

Chłopcy z tamtych lat...

Nie cała sztuka jest queer. Z Pawłem Leszkowiczem rozmowę przeprowadził Radosław Kosiada

RK: Pierwszym zagadnieniem, jakie chciałbym omówić w naszej rozmowie jest coraz popularniejsza część studiów humanistycznych, które zajmują się badaniem ludzkiej płci i seksualności. W żargonie akademickim i języku potocznym badania te określa się różnorodnymi nazwami, między innymi studia nad seksualnością, płcią. Czasem stosuje się różne nazewnictwa zamiennie, a nie zawsze mają one przecież jednakowe zakresy i znaczenia.

PL: W nomenklaturze akademickiej stosuje się nazwy "studia nad płcią" tzn. gender studies albo studia nad tzw. "nieheteronormatywną" płcią i seksualnością czyli queer studies.

Artmix 23(13) "Anty-gatunkowizm"

Paradoksy wolności

Wybiórcze oburzenie

Od Feminizmu do Gatunkowizmu, czyli jak się stajemy i jak współpracujemy...

Wstęp, czyli jak to działa?

Dokładnie trzydzieści pięć lat temu ukazało się pierwsze wydanie znanej publikacji Petera Singera pod tytułem Wyzwolenie Zwierząt. Książka wprowadzająca pojęcie "gatunkowizmu" zarówno do popularnego dyskursu, jak i krytyki (nie wszędzie jednak nastąpiło to równie szybko, biorąc pod uwagę temat naszej dyskusji), stała się wkrótce biblią aktywistów i organizacji działających na rzecz obrony praw zwierząt, jak na przykład Front Wyzwolenia Zwierząt (ALF). Niemniej samo pojęcie gatunkowizmu zaproponowane zostało w 1973 roku przez brytyjskiego psychologa, Roberta D. Rydera.

From Feminism to Speciesism and Back Again or How We Are Becoming and How We Collaborate...

Introduction or how does it work?

It has been thirty five years by now that the famous Peter Singer's book Animal Liberation, was published. The book, introducing the notion of speciesism into common discourse and critique (yet, not everywhere in the world since we are discussing it right now), has become a bible for animal rights acitivists and movements, as Animal Liberation Front for instance. However the term of speciesism itself was coined in 1973 by a British psychologist Robert D. Ryder. He defined it as "a prejudice against non-humans based on morally irrelevant physical differences" and "the widespread discrimination that is practised by man against other species ...

Zezwierzęcanie, Uczłowieczanie.

 

 

Z Jessicą Ullrich, kuratorką berlińskich wystaw Tier-Werden, Mensch-Werden oraz Tierperspektiven rozmawia Dorota Łagodzka.