Szukaj

Wyniki wyszukiwania dla
"sztuka konceptualna"

Dlaczego nie rozumiem sztuki, która nie jest sztuką? Niezrozumienie i kwestionowanie wartości artystycznej współczesnych dzieł TEKSTY08.03.2017

[...] jednego z jej elementów składowych - sztuki. I właśnie sztuka będzie tematem przewodnim poniższych refleksji. W tym miejscu [...] odbieranie sztuki w dzisiejszej Polsce sprawia, że konceptualna, często niematerialna i trudno uchwytna, a także ekscentryczna i [...]

Zaproszenie na warsztaty performerskie "Reproducing the Past"RECENZJE21.11.2008

[...] Legalność przestrzeni, instalacja konceptualna na Placu Wolności w Łodzi, 21-23 kwietnia 1971, fot. archiwum [...] Legalność przestrzeni, instalacja konceptualna na Placu Wolności w Łodzi, 21-23 kwietnia 1971, fot. archiwum [...]

Upadki Andrzeja LachowiczaRECENZJE22.12.2008

[...] G. Borkowski W opracowaniu Luizy Nader pt. Sztuka konceptualna w Polsce. Przestrzenie dyskursu 1 nie znajdziemy nazwiska ani [...]

Publikacje dotyczące Jana Świdzińskiego z ostatnich dwóch latFOKUS13.10.2010

  Jan Świdziński, Sztuka i jej kontekst , s.96, ISBN978-83-924930-9-9, wydana wspólnie [...] następujące referaty: Grzegorz Dziamski, Sztuka konceptualna - początki nowego paradygmatu Łukasz Guzek, Sposób [...]

Muzeum bez kuratorów. Z Marią Anną Potocką rozmawia Adam MazurWYDARZENIE12.12.2010

[...] Specyfika ma się ujawnić w zbiorze, narzuci ją sztuka. Najogólniej - jak już wcześniej wspomniałam - chodzi o [...] Jak pisaliśmy w programie, punktem wyjścia jest sztuka konceptualna, ale nie będzie ona głównym przedmiotem kolekcjonowania. Zakupy [...]

Sztuka i polityka – kłótliwe siostry. O wystawie KwieKulik w BWA WrocławTEKSTY19.04.2010

[...] pożądania, traumy i mikrofizyki władzy [...]. Sztuka konceptualna wydaje się wydarzeniem traumatycznym. Rozbijając koncepcje [...] (czy to awangardy, czy pseudoawangardy) powodują, że sztuka konceptualna wciąż powraca. Powraca jednak jako symptom czegoś, co [...]

Nowość w sztuce jest miarą wyobraźni artystyROZMOWY16.03.2009

[...] Kiedy, według Ciebie, na świecie zaczęła się sztuka konceptualna? Paweł Polit: Niektórzy sądzą, że wraz z [...]

Praca nad językiem sztuki. Jarosław Kozłowski w toruńskim CSWROZMOWY16.11.2015

[...] powstawał język sztuki współczesnej, a refleksja konceptualna była swego rodzaju apogeum neoawangardowych eksperymentów. [...] tekst, fot. dzięki uprzejmości artysty Sztuka nieposiadająca geografii ma jednak swoją historię - tak można [...]

Pęknięta Figura przewodnik po wystawie RECENZJE15.02.2009

I believe that generally children dominate their toys; in other words that their choice is determined by dispositions and desires, vague, if you wish, and by no means formulated, but very real. Nevertheless I would not assert that the contrary does n [...]

Debata "In the context of the art world". Jan Świdziński w Toronto, IX 1976FOKUS13.10.2010

[...] w teorii semiozy, wedle której znaczenie wyrażenia sztuka jest tylko i wyłącznie sposobem jego użycia , a więc nie [...] stanowisk. Zastanawiano się więc, czy może sztuka jako towar nie jest czymś tak bardzo niegodnym lewicowego artysty. Tak [...] go w 2004 roku do wzięcia udziału w wystawie Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce) [...]