Szukaj

Wyniki wyszukiwania dla
"sztuka konceptualna"

Dlaczego nie rozumiem sztuki, która nie jest sztuką? Niezrozumienie i kwestionowanie wartości artystycznej współczesnych dzieł TEKSTY08.03.2017

[...] jednego z jej elementów składowych - sztuki. I właśnie sztuka będzie tematem przewodnim poniższych refleksji. W tym miejscu [...] odbieranie sztuki w dzisiejszej Polsce sprawia, że konceptualna, często niematerialna i trudno uchwytna, a także ekscentryczna i [...]

Zaproszenie na warsztaty performerskie "Reproducing the Past"RECENZJE21.11.2008

[...] Legalność przestrzeni, instalacja konceptualna na Placu Wolności w Łodzi, 21-23 kwietnia 1971, fot. archiwum [...] Legalność przestrzeni, instalacja konceptualna na Placu Wolności w Łodzi, 21-23 kwietnia 1971, fot. archiwum [...]

Podsumowanie roku 2010 WYDARZENIE20.01.2011

[...] estetyka prac. Wystawa z Zachęcie pokazuje, że dla niej sztuka jest przede wszystkim opowiadaniem o sobie, dokonywaniem czasami bardzo [...] w Polsce w ostatnich latach. Od kilku lat polska sztuka przestaje być wpisywana jedynie w nasz, krajowy kontekst, lecz zostaje [...]

Sztuka i polityka – kłótliwe siostry. O wystawie KwieKulik w BWA WrocławTEKSTY19.04.2010

[...] pożądania, traumy i mikrofizyki władzy [...]. Sztuka konceptualna wydaje się wydarzeniem traumatycznym. Rozbijając koncepcje [...] (czy to awangardy, czy pseudoawangardy) powodują, że sztuka konceptualna wciąż powraca. Powraca jednak jako symptom czegoś, co [...]

Co stanowi kontekst sztuki?TEKSTY12.06.2010

[...] w oparciu o tekst jego najnowszej książki Sztuka i jej kontekst . W drugiej części pojęcie kontekstu, którym operuje [...] gdy rozpatruje nowatorstwo sztuki, którą inicjuje sztuka konceptualna, która jest pozbawiona aury otaczającej sztukę wcześniejszej, [...]

Upadki Andrzeja LachowiczaRECENZJE22.12.2008

[...] G. Borkowski W opracowaniu Luizy Nader pt. Sztuka konceptualna w Polsce. Przestrzenie dyskursu 1 nie znajdziemy nazwiska ani [...]

Muzeum bez kuratorów. Z Marią Anną Potocką rozmawia Adam MazurWYDARZENIE12.12.2010

[...] Specyfika ma się ujawnić w zbiorze, narzuci ją sztuka. Najogólniej - jak już wcześniej wspomniałam - chodzi o [...] Jak pisaliśmy w programie, punktem wyjścia jest sztuka konceptualna, ale nie będzie ona głównym przedmiotem kolekcjonowania. Zakupy [...]

Pamięć czasownika pisać. Sztuka Ewy PartumTEKSTY01.03.2009

[...] 10 , Dziamski odnajduje także w teoretycznym tekście Sztuka PRO/LA Andrzeja Partuma, gdzie rozwija on ideę sztuki jako procesu [...] - dismembered . Zatem według Kostach literatura/sztuka umożliwia odzyskiwanie pamięci - powrót do pełni, całości, która [...]

Publikacje dotyczące Jana Świdzińskiego z ostatnich dwóch latFOKUS13.10.2010

  Jan Świdziński, Sztuka i jej kontekst , s.96, ISBN978-83-924930-9-9, wydana wspólnie [...] następujące referaty: Grzegorz Dziamski, Sztuka konceptualna - początki nowego paradygmatu Łukasz Guzek, Sposób [...]

Nowość w sztuce jest miarą wyobraźni artystyROZMOWY16.03.2009

[...] Kiedy, według Ciebie, na świecie zaczęła się sztuka konceptualna? Paweł Polit: Niektórzy sądzą, że wraz z [...]