Szukaj

Wyniki wyszukiwania dla
"Skuteczność sztuki"

Wierząc w skuteczność sztuki...FOKUS06.07.2015

Łódzkie Muzeum Sztuki wydało obszerną publikację pod tytułem "Skuteczność sztuki" pod redakcją Tomasza Załuskiego 1 . Zebrane tu [...] umieszczony na końcu książki. Pytanie o skuteczność sztuki nie traci wciąż na aktualności - po wzbudzającym [...]

Setka "Obiegu"WYDARZENIE20.05.2011

[...] (z 5 na 24). Oczywiście osoby te dla kształtu polskiej sztuki nadal znaczą bardzo wiele, jednak, co zawsze warte podkreślenia, nasz [...] 39. (26) Maria A. Potocka D - Pozycja za skuteczność w dążeniu do władzy. Pomimo braku programu dla powstającego [...]

Przemoc symboliczna w sztuce partycypacyjnejTEKSTY06.07.2015

[...] antologia tekstów i wywiadów zatytułowana "Skuteczność sztuki", a zredagowana przez Tomasza Załuskiego 1 . W tym artykule nie [...]

Podsumowanie roku 2008WYDARZENIE22.05.2011

[...] transparentną rampę Centrum Sztuki WRO, fot. Paweł Bąkowski CSW Znaki Czasu w [...] 2008 Rok 2008 uważam za bardzo dobry dla polskiej sztuki najnowszej. Mimo, że mamy początek kryzysu i recesji, to w [...]

Nierówno wysmażone, ale smakowiteRECENZJE20.07.2015

Na początku lipca Bunkier Sztuki zaproponował trzy nowe wystawy. To odważny pomysł na rozpoczynający [...] ale na pewno smakowite. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, "Potlacz", fot. StudioFILMLOVE [...] projektu, jednocześnie trudno go oceniać. Rezultaty i skuteczność będzie można zrecenzować, po zrealizowaniu do końca wydarzeń [...]

Wyspa 3.0. Mapa i terytoriumOGŁOSZENIOWY18.09.2015

[...] któremu służyć ma ekspozycja historycznych dzieł sztuki, prezentacja archiwaliów i wspomnień żyjących uczestników sceny [...] i politycznie środowisku Gdańska. Instytut Sztuki Wyspa swoimi zainteresowaniami wychodzi poza samą sztukę, poszukuje [...] i współpracujących z Wyspą stawia pytanie o skuteczność i trafność wytyczonych w ostatnich latach strategii, ich [...]

Ranking "Obiegu" 2014RECENZJE19.12.2014

[...] głównie współpracujących z nami krytyków sztuki. Na zaproszenie odpowiedzieli Łukasz Białkowski, Wiktoria Bieżuńska, [...] Karola Sienkiewicza. 3. Aktywność i coraz większa skuteczność działań OFSW, zwłaszcza podjęcie kroków w celu stworzenia [...]

Humanitaryzm pozorowanyFELIETON06.07.2015

[...] obcując aktywnie z innymi ludźmi. W historii sztuki ten model artysty-samotnika uprawiało wielu. Postawa taka, to nic [...] Inni publicznie pytają, czy istnieje coś takiego jak skuteczność sztuki? Uważam jednak, że te okazjonalne sytuacje nie są w [...] " Izabela Kowalczyk, "Wierząc w skuteczność sztuki..." Piotr Parda, „Na co mam się dzisiaj [...]

Podsumowanie roku 2010 WYDARZENIE20.01.2011

[...] za białym królikiem", materiały prasowe Bunkra Sztuki, Kraków "Les Promesses du [...] za białym królikiem! " w krakowskim Bunkrze Sztuki. Trzeba też wymienić dwie retrospektywy artystów istotnych dla [...] niezależnie od tego jak oceniamy swoją skuteczność, czy jak dziwna wydaje się wiara ludzi sztuki w procedury Forum [...]

Mogę być w błędzie. Rozmowa z Piotrem Bernatowiczem, część ITEKSTY06.05.2015

[...] działalności, a może wręcz obecności w świecie sztuki. Jednak nawet jeżeli argumentów nie przedstawiono, to mam wrażenie, [...] kontrakcie: wymieniamy formę na treść i polityczną skuteczność. Oddajemy świadomość formy za świadomość społeczną? Nie [...]