Szukaj

Wyniki wyszukiwania dla
"Skuteczność sztuki"

Wierząc w skuteczność sztuki...FOKUS06.07.2015

Łódzkie Muzeum Sztuki wydało obszerną publikację pod tytułem "Skuteczność sztuki" pod redakcją Tomasza Załuskiego 1 . Zebrane tu [...] umieszczony na końcu książki. Pytanie o skuteczność sztuki nie traci wciąż na aktualności - po wzbudzającym [...]

Setka "Obiegu"WYDARZENIE20.05.2011

[...] (z 5 na 24). Oczywiście osoby te dla kształtu polskiej sztuki nadal znaczą bardzo wiele, jednak, co zawsze warte podkreślenia, nasz [...] 39. (26) Maria A. Potocka D - Pozycja za skuteczność w dążeniu do władzy. Pomimo braku programu dla powstającego [...]

Przemoc symboliczna w sztuce partycypacyjnejTEKSTY06.07.2015

[...] antologia tekstów i wywiadów zatytułowana "Skuteczność sztuki", a zredagowana przez Tomasza Załuskiego 1 . W tym artykule nie [...]

Czas przyszły niedokonanyWYDARZENIE20.05.2010

[...] są to wizje nowoczesności pokazuje działalność Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i rozbudowany projekt Modernizacje 1918-1939. [...] lecz przede wszystkim metody działania i mityczną skuteczność od Fundacji Galerii Foksal i nadała im odpowiednio większą [...]

Podsumowanie roku 2008WYDARZENIE22.05.2011

[...] transparentną rampę Centrum Sztuki WRO, fot. Paweł Bąkowski CSW Znaki Czasu w [...] 2008 Rok 2008 uważam za bardzo dobry dla polskiej sztuki najnowszej. Mimo, że mamy początek kryzysu i recesji, to w [...]

Wyspa 3.0. Mapa i terytoriumOGŁOSZENIOWY18.09.2015

[...] któremu służyć ma ekspozycja historycznych dzieł sztuki, prezentacja archiwaliów i wspomnień żyjących uczestników sceny [...] i politycznie środowisku Gdańska. Instytut Sztuki Wyspa swoimi zainteresowaniami wychodzi poza samą sztukę, poszukuje [...] i współpracujących z Wyspą stawia pytanie o skuteczność i trafność wytyczonych w ostatnich latach strategii, ich [...]

Nierówno wysmażone, ale smakowiteRECENZJE20.07.2015

Na początku lipca Bunkier Sztuki zaproponował trzy nowe wystawy. To odważny pomysł na rozpoczynający [...] ale na pewno smakowite. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, "Potlacz", fot. StudioFILMLOVE [...] projektu, jednocześnie trudno go oceniać. Rezultaty i skuteczność będzie można zrecenzować, po zrealizowaniu do końca wydarzeń [...]

Artyści u psychologów: Artur Żmijewski i Krzysztof Wodiczko w Szkole Wyższej Psychologii SpołecznejTEKSTY16.02.2009

[...] (...) byłby to bardzo ciekawy moment, gdyby dzieło sztuki ťpoległoŤ w prawdziwej dyskusji, w starciu argumentów. W tej chwili [...] akt wypowiedzi jest sposobem na leczenie traumy. A więc skuteczność na przykład takiej pracy jak Projekcja w Hiroshimie jest [...]

Humanitaryzm pozorowanyFELIETON06.07.2015

[...] obcując aktywnie z innymi ludźmi. W historii sztuki ten model artysty-samotnika uprawiało wielu. Postawa taka, to nic [...] Inni publicznie pytają, czy istnieje coś takiego jak skuteczność sztuki? Uważam jednak, że te okazjonalne sytuacje nie są w [...] " Izabela Kowalczyk, "Wierząc w skuteczność sztuki..." Piotr Parda, „Na co mam się dzisiaj [...]

Ranking "Obiegu" 2014RECENZJE19.12.2014

[...] głównie współpracujących z nami krytyków sztuki. Na zaproszenie odpowiedzieli Łukasz Białkowski, Wiktoria Bieżuńska, [...] Karola Sienkiewicza. 3. Aktywność i coraz większa skuteczność działań OFSW, zwłaszcza podjęcie kroków w celu stworzenia [...]