Szukaj

Wyniki wyszukiwania dla
"Skuteczność sztuki"

Wierząc w skuteczność sztuki...FOKUS06.07.2015

Łódzkie Muzeum Sztuki wydało obszerną publikację pod tytułem "Skuteczność sztuki" pod redakcją Tomasza Załuskiego 1 . Zebrane tu [...] umieszczony na końcu książki. Pytanie o skuteczność sztuki nie traci wciąż na aktualności - po wzbudzającym [...]

Podsumowanie roku 2010 WYDARZENIE20.01.2011

[...] za białym królikiem", materiały prasowe Bunkra Sztuki, Kraków "Les Promesses du [...] za białym królikiem! " w krakowskim Bunkrze Sztuki. Trzeba też wymienić dwie retrospektywy artystów istotnych dla [...] niezależnie od tego jak oceniamy swoją skuteczność, czy jak dziwna wydaje się wiara ludzi sztuki w procedury Forum [...]

Setka "Obiegu"WYDARZENIE20.05.2011

[...] (z 5 na 24). Oczywiście osoby te dla kształtu polskiej sztuki nadal znaczą bardzo wiele, jednak, co zawsze warte podkreślenia, nasz [...] 39. (26) Maria A. Potocka D - Pozycja za skuteczność w dążeniu do władzy. Pomimo braku programu dla powstającego [...]

Przemoc symboliczna w sztuce partycypacyjnejTEKSTY06.07.2015

[...] antologia tekstów i wywiadów zatytułowana "Skuteczność sztuki", a zredagowana przez Tomasza Załuskiego 1 . W tym artykule nie [...]

Świadomość materii, materia świadomości - Alternativa 2012PREZENTACJE29.10.2012

[...] Tak było jeszcze w 2004 roku, kiedy twórcy Instytutu Sztuki Wyspa, Aneta Szyłak i Grzegorz Klaman, weszli tu po raz pierwszy. [...] pozwalając tym samym odczuć i docenić ciągłość i skuteczność, cechujące strategie kuratorskie i instytucjonalne Wyspy, czego [...]

Czas przyszły niedokonanyWYDARZENIE20.05.2010

[...] są to wizje nowoczesności pokazuje działalność Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i rozbudowany projekt Modernizacje 1918-1939. [...] lecz przede wszystkim metody działania i mityczną skuteczność od Fundacji Galerii Foksal i nadała im odpowiednio większą [...]

Podsumowanie roku 2008WYDARZENIE22.05.2011

[...] transparentną rampę Centrum Sztuki WRO, fot. Paweł Bąkowski CSW Znaki Czasu w [...] 2008 Rok 2008 uważam za bardzo dobry dla polskiej sztuki najnowszej. Mimo, że mamy początek kryzysu i recesji, to w [...]

Nierówno wysmażone, ale smakowiteRECENZJE20.07.2015

Na początku lipca Bunkier Sztuki zaproponował trzy nowe wystawy. To odważny pomysł na rozpoczynający [...] ale na pewno smakowite. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, "Potlacz", fot. StudioFILMLOVE [...] projektu, jednocześnie trudno go oceniać. Rezultaty i skuteczność będzie można zrecenzować, po zrealizowaniu do końca wydarzeń [...]

Wyspa 3.0. Mapa i terytoriumOGŁOSZENIOWY18.09.2015

[...] któremu służyć ma ekspozycja historycznych dzieł sztuki, prezentacja archiwaliów i wspomnień żyjących uczestników sceny [...] i politycznie środowisku Gdańska. Instytut Sztuki Wyspa swoimi zainteresowaniami wychodzi poza samą sztukę, poszukuje [...] i współpracujących z Wyspą stawia pytanie o skuteczność i trafność wytyczonych w ostatnich latach strategii, ich [...]

"Teatr niemożliwy" - nieoczywisty. Wystawa w Zachęcie prowokuje pytania.WYDARZENIE03.03.2009

[...] To sformułowanie sugeruje podwójną słabość sztuki: umowność i niemoc. W tym, czym zajmowałem się ja, a zapewne także [...] Performatywny znaczy także skuteczny. I pytanie o skuteczność sztuki, o perswazyjną siłę słowa i czynu artystycznego jest [...]