Szukaj

Wyniki wyszukiwania dla
"Monika Bakke"

O byciu z innymi (recenzja książki Moniki Bakke Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu)ARTMIX08.03.2012

Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe [...] - sztuki wizualne i fikcja literacka. Jak powiada Monika Bakke: "kino, sztuka, literatura odgrywają istotna rolę w [...]

Rozmowa z Moniką Bakke o krytycznym posthumanizmie Diany LelonekPREZENTACJE21.09.2015

[...] nurt intelektualny? Monika Bakke: Krytyczny posthumanizm kwestionuje humanizm z jego antropocentryzmem, [...]

Rozmowa z Moniką Bakke - kuratorką nurtu Bioart w trakcie 37. Krakowskich Reminiscencji TeatralnychRECENZJE25.09.2012

Mówi się, że bioart pojawił się kilkanaście lat temu - jak to się zaczęło? Bio art jest jednym z najnowszych kierunków w sztuce, który na dobre pojawił się dopiero w końcu dwudziestego wieku, jednak niektórzy badacze uważają, i [...]

Psy rasowe jako bio-dzieło sztuki?ARTMIX08.03.2012

[...] wieki hodowcy zwierząt i roślin" 3 - pisze Monika Bakke na temat bio-artu. Wybiórcza i nadzorowana przez człowieka hodowla [...]

Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 93 - 110.ARTMIX08.03.2012

Część II Sztuki wizualne wobec nie-ludzkiego życia   Jeśli decydujesz się nie ograniczać potencjalnej "podmiotowości" do człowieka, dlaczego więc ograniczasz siebie do zwierzęcia? Jean- [...]

Aliny Szapocznikow: oswajanie "abjectu"ARTMIX27.07.2009

[...] jednak nigdy nie jest całkowicie unicestwione. Jak pisze Monika Bakke w "Ciele otwartym": "Jest ono zawsze tylko odsunięte w [...]

Bio-transfiguracje i nieantropocentryczna estetykaKSIĄŻKI25.10.2011

[...] właśnie bio-transfiguracjach.   Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu , [...]

Bio art - sztuka in vivo i in vitroTEKSTY16.02.2009

[...] szczególnie o jego kontekście filozoficznym, zob.: Monika Bakke, " Zoe -philic Desires: Wet media art and beyond". Parallax, [...]

Biennale Sztuki Mediów WRO testuje siebiePREZENTACJE11.06.2015

[...] bardziej zrównoważonego modelu życia podjęła Monika Bakke (badaczka zajmująca się sztuką i estetyką w perspektywie [...]

Podmiotowość ziemiROZMOWY20.02.2015

[...] 4. J. Brach-Czaina, dz. cyt., s. 114. 5. Monika Bakke znaczną część książki „Bio-transfiguracje" poświęca [...]