Szukaj

Wyniki wyszukiwania dla
"Manifest Nooawangardy"

Manifest NooawangardyWYDARZENIE01.10.2009

Manifest Nooawangardy : Sztuka jest laboratorium rzeczywistości. W tym rozproszonym [...] ma naturę paradoksu. Czytaj: - manifest podpisany przez Agnieszkę Kurant , Oskara Dawickiego , [...]

Kongres Kultury Polskiej WYDARZENIE20.05.2011

[...] t. 1., s. 582-588. Mon. Gumula - kuratorka? manifest Ten manifest jest przerażający... widzę w nim jakby dyktat [...] czy aby Jan Simon to nie ten sam co podpisal Manifest Nooawangardy? W stulecie futuryzmu to "trendy", zeby z jakims manifestem [...]

Kognitywne propozycje sztukiTEKSTY20.08.2011

[...] wspólnie pole interesujących aspiracji sztuki. Manifest nooawangardy 1 przedstawiony został w ramach wystawy Niezwykle rzadkie [...]

Laboratorium jest zbudowane. O autonomii sztuki wyrażonej w „Manifeście Nooawangardy”FELIETON01.10.2009

Wiele już zostało powiedziane na temat „Manifestu Nooawangardy" i wystawy „Niezwykle rzadkie zdarzenia / Dystrybucja [...] zasługuje pod wieloma względami na uznanie. Otóż „Manifest Nooawangardy/Nowa Autonomia Sztuki" przepełniona jest pewnego [...]

Zintegrować i przekroczyć postmodernizm. Rozmowa z Markiem Rogulskim ROZMOWY14.05.2010

[...] przekonują cię Stosowane sztuki społeczne , a Manifest Nooawangardy 6 zapewne też nie - z powodu postulowanej w nim całkowitej [...]

NOmanifestTEKSTY01.10.2009

[...] Chciałbym odnieść się do kontrowersyjnego Manifestu Nooawangardy , pod k†órym podpisali się należących do rożnych [...] Dawicki,Agnieszka Kurant, Łukasz Ronduda, Jan Simon. Manifest został upubliczniony w momencie otwarcia bardzo ciekawej wystawy [...]

Świadome błądzenie po terytorium nie-wiedzy. Rozmowa z Agnieszką Kurant i Aleksandrą WasilkowskąROZMOWY23.12.2010

[...] Agnieszka Kurant: Podpisanie Manifestu Nooawangardy było dla mnie ważne, gdyż w moim przekonaniu dość silnie [...] współpracy w ramach grupy, która podpisała "Manifest nooawangardy" było zainteresowanie procesami złożonymi oraz [...] Czuję się przede wszystkim architektką, więc manifest i teoria Niezwykle Rzadkich Zdarzeń miały dla mnie znaczenie przede [...]