Ogłoszeniowy

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Kowalnia (1985 – 2014) od 21 listopada w Katowicach

Obszerna prezentacja prac absolwentów pracowni prowadzonej w warszawskiej ASP przez profesora Grzegorza Kowalskiego odbędzie się równocześnie w Galerii BWA (prace studenckie i dyplomowe dawnych studentów pracowni) oraz w Rondzie Sztuki (filmy wideo absolwentów pracowni).
W Galerii BWA przedstawione zostaną prace z lat 90., głównie fotografie i nieliczne zachowane obiekty oraz dokumentacja prac dyplomowych ówczesnych studentów Wydziału Rzeźby. Wśród nich znajduje się model do „Piramidy Zwierząt" i wczesne fotografie Katarzyny Kozyry, fotografie Katarzyny Górnej i film Artura Żmijewskiego „Oko za oko". Pierwszą filmowa wersję zadania „Obszar Wspólny - Obszar Własny" z roku 1992/3 uzupełni współcześnie pisany komentarz Artura Żmijewskiego.

Atleci internetów: po co sztuce środowisko cyfrowe? Warsztaty z Gregorem Róźańskim

Postęp technologiczny po 2000 roku nie tylko zmienił sposób i szybkość przekazywania danych, tekstu i obrazu, ale i gruntownie odmienił środowisko produkcji i pracy. Nieistotne staje się rozróżnienie na fizyczne i wirtualne, obie sfery stały się równorzędne, a nawet ta druga często kontroluje pierwszą. Nie słyszy się już często o globalizacji - za to rozpoczęły się dyskusje o tzw. akceleracji, hiperprzyspieszeniu procesów kulturowych, ekonomicznych i społecznych. Zeszły miesiąc to już historia, a przyszłość zaczyna się za chwilę. Modnym terminem stał się także „akceleracjonizm", czyli świadome przyspieszanie szkodliwych zjawisk w celu jak najszybszego dojścia do przegrzania i rozpadu obecnego systemu.

East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji, dotyczącej roli sztuki naszej części Europy widzianej z perspektywy globalnej. Przedmiotem namysłu będą procesy historyczne, dokonujące się na przestrzeni kilku ostatnich stuleci, ale przede wszystkim zmiany zachodzące współcześnie, których skutki dostrzegalne są w zmieniających się kulturze i sztuce. Teoretycznym zapleczem konferencji będą szeroko pojęte studia nad rozmaitymi formami kolonializmu i kolonialności, których kolejne etapy to: kultura kolonializmu klasycznego, od architektury kontrreformacji, przez import metropolitalnych instytucji w postaci akademii artystycznych, aż po sztukę awangardy, obecną na wszystkich niemal kontynentach.

GRAFIKA GRA SZTUKI

Wystawa prezentująca styl myślenia co najmniej trzech pokoleń artystów współpracujących ze sobą na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ma za zadanie pokazać matrycę i proces graficzny jako najważniejsze intelektualne i warsztatowe wyzwania, a zarazem etapy kształtowania się tej dziedziny artystycznej. Same odbitki nie będą przedmiotem wystawy, zostają programowo wyłączone, aby nie „zasłaniać" niezwykłości graficznego myślenia.

Pierwszą część wystawy stanowi prezentacja matryc graficznych jako obiektów potencjalnych. Matryce udostępnione przez artystów uzupełniają obiekty historyczne, znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, w tym na przykład piękne klocki Tadeusza Makowskiego, a także liczne płyty i klocki ze zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Performance Platform Lublin: 17-18.10. 2014

6. edycja międzynarodowego festiwalu Performance Platform Lublin rusza w piątek, 17 października, o godz. 19.00. Szykują się dwa intensywne wieczory; w programie są pokazy sztuki performance, projekcje filmów i koncert w wykonaniu specjalnego gościa festiwalu - Wojciecha Bąkowskiego.
W tym roku organizatorzy postawili przede wszystkim na wschodzącą sztukę performance. Udział w festiwalu wezmą artyści z Polski i zagranicy, którzy w obszarze sztuki efemerycznej stawiają pierwsze kroki i są na początku swojej twórczej drogi. Festiwal jest próbą wskazania aktualnych kierunków poszukiwań w obrębie sztuki akcji oraz oczekiwań i wyzwań, jakie stawiają sobie artyści. Odbędą się prezentacje performances, spotkania z artystami, pokazy filmów, wśród których będzie można zobaczyć wideoperformances, dokumentacje działań oraz realizacje wideo.

Festiwal #nfcdab wrocław – Pierwsze biennale sztuki cyfrowej. Wrocław, 3-4.10.2014

„#nfcdab" prezentuje różnorodne przejawy sztuki cyfrowej wykorzystujące internetowe środki wyrazu, coraz szerzej dostępne dzięki rozwojowi urządzeń mobilnych.
Festiwal zainicjuje cykl eksperymentalnych wystaw, w ramach których prace artystów są dystrybuowane za pośrednictwem, opartych na systemie komunikacji bliskiego zasięgu NFC.
Tag to zwykle nalepka kilkucentymetrowej wielkości, łatwa do sformatowania i zapisania na niej przy pomocy telefonu: na przykład linku czy notatki. Na terenie całego świata środowisko związane z fenomenem NFC coraz intensywniej rozwija ekspansję nowo powstającej formy odbioru kultury, której istotę będziemy chcieli zaprezentować w ramach biennale.

Seminarium o sztuce w przestrzeni publicznej

W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie dr Ewa Majewska będzie w semestrze jesiennym prowadzić seminarium w języku angielskim:

Seminar. The public and art. Ways of engaging in the public sphere, proletarian or counterpublics in Poland 1968-2014.

The aim of the course is to discuss theories of the public sphere created within 20th century political philosophy (Habermas, Kluge, Fraser, Berlant, Matynia and others) and apply them in analysis of the political transformations of the public in Poland from 1960's until the last years. This will allow us to rethink artistic practices over the last 50 years (starting with Teresa Murak in the 1960's, Ewa Partum in 1980s and Joanna Rajkowska in 1990s/2000s) and different forms of the public, which - like „Solidarność" in the 1980s or the queer parades in the 2000s have transformed the public sphere in Poland. This interdisciplinary course will combine lectures and seminar method, guest lecturers and discussion in order to strenghten the knowledge of theories of public, public art, feminist critique and queer interventions.

Konferencja naukowa „Transformacje w sztuce polskiej po 1989 roku” – nabór zgłoszeń do 10.10.2014

Dość powszechnie panuje pogląd, że niepodległość kraju nie przyczyniła się do zmian w sztuce. Mówi się, że Polacy wywalczyli wielkie pole wolności już po Październiku. Choć najpierw stało się to w oparciu o modernistyczną autonomię, to w kolejnej dekadzie poszerzono pole o powstałą wówczas sztukę krytyczną, a w następnej, po stanie wojennym, zerwany został zupełnie uwierający konsensus z władzą. W takiej perspektywie następujące po 1989 roku zmiany polityczne traktować można jedynie jak wisienkę na torcie. Czy jednak faktycznie zupełnie inny kontekst polityczny i ekonomiczny, wymuszający zmiany w mentalności i obyczajach można traktować z podobną niefrasobliwością?

Mediations Biennale

Tegoroczna edycja Mediations Biennale odbywać się będzie pod hasłem „Kiedy Nigdzie staje się Tutaj", a umiejscowiona będzie wokół „Alei Sztuki" - w Muzeum Narodowym, Bibliotece Raczyńskich, Uniwersytecie Atystycznym w Poznaniu, Bazarze Poznańskim i ARTykwariacie, Centrum Handlowym Galeria MM, jak również w przestrzeniach Centrum Kultury Zamek i Galerii U Jezuitów. To tam znajdą się wystawy „Berlin Heist" (kuratorzy Shaheen Merali i Kerimcan Guleryuz), „Shifting Africa" (kurator Harro Schmidt) i „Granice Globalizacji" w ramach projektu „Polish Art Tomorrow" (kurator Sławomir Sobczak). Każda z wystaw opowie inną historię związaną z miejscem, z którego pochodzi, każda pokaże różnorodność kulturalną, społeczną, artystyczną, ekonomiczną czy geo-polityczną w kontekście postglobalnej rzeczywistości.