Ogłoszeniowy

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Trzy Czte Ry! Performance! Zielona Góra, już od 28.02.15

„Odkrycie wieloznaczności słowa 'scena' jest odkryciem banalnym, ale jako takie ma swoją specyficzną i pociągającą urodę. Więc czym jest dla mnie 'scena'? Miejscem też, ale przede wszystkim stanem świadomości i emocji, wyrozumowania i wyobraźni".*

W 2015 roku galeria BWA w Zielonej Górze obchodzi swoje 50. urodziny. Rocznicy towarzyszą dwie specjalnie na tę okazję przygotowane publikacje, opisujące istotne dla galerii i miasta cykle wystaw, sympozjów, spotkań artystów, krytyków i teoretyków sztuki - Złote Grono i Biennale Sztuki Nowej.

Obie imprezy w konstrukcji programów wspomagały się zaproszeniami do współpracy autorskich galerii, profesorów i ich akademickich pracowni a także krytyków, którzy proponowali artystów czy interesujące ich problemy teoretyczne.

„Techniki wyzwalania” w CK Zamek w Poznaniu

Wystawa „Gry z aparatem / czas przeszły dokonany" (otwarcie 17.02.2015) będzie pierwszą odsłoną cyklu kuratorskiego Karoliny Majewskiej-Güde i Doroty Walentynowicz zatytułowanego „Techniki wyzwalania", który w 2015 roku realizowany będzie w Galerii Fotografii pf. Głównym celem projektu jest poszerzenie refleksji dotyczącej problemu kształtowania dzisiejszej, performatywnej tożsamości w kontekście współczesnych użyć fotografii. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali polscy i międzynarodowi artyści/ki, podejmujące w swojej twórczości zagadnienie tożsamości, jako wizualnie mediowanej konstrukcji. Pierwsza odsłona prezentować będzie prace artystek problematyzujących i dekonstruujących mechanizmy władzy wpisane w sposoby widzenia, ale także w procedury użycia aparatu fotograficznego.

Startuje konkurs do 13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Po raz 13. odbędzie się we Wrocławiu jeden z najważniejszych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Tegoroczne hasło to „Czyny zabronione". Przegląd odbędzie się we Wrocławiu w Koszarach Oddziału Prewencji Policji (ul. Księcia Witolda 38 - 40).

SURVIVAL jest realizowanym od 13 lat wydarzeniem prezentującym sztukę współczesną w przestrzeni publicznej Wrocławia. Na jego potrzeby wybierane są budynki, kompleksy zabudowań, które znajdują się w pobliżu centrów wydarzeń, a także przestrzenie użyteczności publicznej, w których koncentruje się codzienne życie miasta. W swojej kilkunastoletniej historii SURVIVAL był realizowany w miejscach takich jak: place i zabudowa Dzielnicy Czterech Świątyń, dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych, budynek Farmacji Akademii Medycznej, schron przeciwlotniczy przy pl. Strzegomskim czy gmach Dworca Głównego. W 2015 roku Przegląd odbędzie się w historycznym gmachu Koszar Oddziału Prewencji Policji.

Fotografie Zdzisława Beksińskiego, otwarcie 30.01.15 w Gliwicach

Zdzisław Beksiński (1929-2005) był artystą obdarzonym niezwykłą wyobraźnią, przenikliwym intelektem i wszechstronnymi zainteresowaniami, a mimo to niedocenianym, chociaż w poszczególnych dziedzinach swojej działalności miał zagorzałych zwolenników. Fotografią zaczął się zajmować jako student architektury (1947-1952), traktując to jako przygotowanie do kariery filmowca. Duże nadzieje wiązał ze swoimi próbami w dziedzinie malarstwa, rysunku i rzeźby, które efektownie wpisywały się w nurty sztuki materii i abstrakcji. Jednak to jego eksperymenty z fotografią są czymś wyjątkowym na tle rozkwitu polskiej sztuki w drugiej połowie lat 1950-tych. Poprzez to medium dobitnie wyrażano modernistyczne strategie sztuki, Beksiński mógł więc tutaj dokonywać krytycznej oceny dorobku awangardy i prognozować jej dalszy rozwój.

Open call - Międzynarodowy przegląd sztuki wideo THE 03

Międzynarodowy Przegląd Sztuki Wideo THE 03 jest obecnie jedną z największych cyklicznych prezentacji prac wideo w Polsce. Projekcje przeglądu odbywają się w 22 miastach oraz na kanale polskiej telewizji publicznej, dedykowanym sztuce i kulturze, TVP Kultura.
Zgłoś utwór wideo na Międzynarodowy Przegląd Sztuki Wideo THE 03. Open Call jest skierowany do wszystkich absolwentów oraz studentów akademii sztuk pięknych lub uniwersytetów artystycznych. Zgłaszane prace wideo nie mogą być zrealizowane przed 1 stycznia 2012. Preferowana długość filmów nie powinna przekraczać 7 minut, brane pod uwagę będą prace nie przekraczające 15 minut. Termin przesyłania formularza zgłoszeniowego I etapu upływa 1 marca 2015.

III Piotrkowskie Biennale Sztuki

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje do 28.02.2015 zgłoszenia prac z zakresu szeroko rozumianych sztuk wizualnych do trzeciej edycji konkursu „Piotrkowskie Biennale Sztuki". Biennale stawia sobie przede wszystkim zadanie poszukiwania nowych indywidualności twórczych, którym trudno zaistnieć na coraz bardziej skomercjalizowanej polskiej scenie artystycznej.
Każda edycja Biennale jest prezentacją różnorodnych postaw twórczych, będących odpowiedzią i sposobem interpretacji przyjętego tematu Biennale, Hasłem poprzedniego Biennale było pytanie „Koniec człowieka?". Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest zagadnienie „W postapokaliptycznym świecie. Iluzja czy droga wyjścia/dojścia ?" Autorem idei III Biennale jest Krzysztof Jurecki, przewodniczący jury konkursu.

Sekcja ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie 2015

Rozpoczął się nabór do 7. edycji Sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie - konkursu realizowanego z myślą o twórcach z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej debiutujących na współczesnej scenie fotograficznej.

Do kolejnej odsłony Sekcji ShowOFF zgłaszać można zarówno artystyczne projekty fotograficzne, jak i multimedialne. W tym roku zespół kuratorski stworzy Marta Kołakowska (Galeria Leto) oraz trzech fotografów: Michael Ackerman, Martin Kollar oraz Igor Omulecki. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą osiem propozycji, które w maju 2015 roku zostaną zaprezentowane w formie wystaw podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie (14 maja-14 czerwca).

Transformacje w sztuce polskiej po 1989 roku. Konferencja naukowa, 12-13.12.2014

Dość powszechnie panuje pogląd, że niepodległość kraju nie przyczyniła się do zmian w sztuce. Mówi się, że Polacy wywalczyli wielkie pole wolności już po Październiku. Choć najpierw stało się to w oparciu o modernistyczną autonomię, to w kolejnej dekadzie poszerzono pole o powstałą wówczas sztukę krytyczną, a w następnej, po stanie wojennym, zerwany został zupełnie uwierający konsensus z władzą. W takiej perspektywie następujące po 1989 roku zmiany polityczne traktować można jedynie jak wisienkę na torcie. Czy jednak faktycznie zupełnie inny kontekst polityczny i ekonomiczny, wymuszający zmiany w mentalności i obyczajach można traktować z podobną niefrasobliwością?

Zaproszenie do zgłaszania prac na 16 Biennale Sztuki Mediów WRO 2015

WRO 2015 Biennale, pod hasłem „Test Exposure", podejmuje prezentację działań na gruncie sztuki nowych mediów, umieszczając eksperymenty artystyczne, indywidualne poszukiwania, podejścia poznawcze w perspektywie badania potencjału sztuki wobec kształtowania i obrazowania procesów zachodzących w szeroko rozumianej kulturze.

Artyści są zaproszeni do zgłaszania dzieł podejmujących ryzyko innowacyjności, łączących wyobraźnię z dociekliwością, wykorzystujących współczesne technologie, obserwacje i procedury w tworzeniu nowych form i refleksji nad teraźniejszością i przyszłością (gdy ta przestała być jasno definiowanym projektem). Hasło „Test Exposure" jest zapowiedzią Biennale WRO 2015 prezentującego sztukę reagującą na współczesność i antycypującą przyszłe wyzwania.