Nowy cykl spotkań w poznańskim Arsenale - Płeć w sztukach wizualnych

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu zaprasza na nowy cykl spotkań - Płeć w sztukach wizualnych

Cykl - Płeć w sztukach wizualnych to projekt złożony z wykładów i dyskusji, którego tematyka oscyluje wokół zagadnień płci i sztuki. Zapraszani przez galerię Arsenał goście to osoby zajmujące się badaniem, analizą i komentowaniem wydarzeń i zjawisk mających miejsce w tych sferach. W swej działalności naukowej, krytycznej czy publicystycznej interesują się związkami, jakie wytwarzane są między płcią a kulturą wizualną, pytają o konsekwencje określonych przedstawień płci w sztuce, o ich społeczne i kulturowe uwarunkowania i efekty, jakie wywierają na publiczność. Sztuki wizualne rozumiemy jako szerokie spektrum działań artystycznych dotyczących filmu, fotografii, malarstwa, instalacji wideo, animacji, grafiki, net artu, performance.

Płeć w sztukach wizualnych to projekt obejmujący bardzo zróżnicowany obszar zagadnień. Poruszane są w nim tematy związane z obecnością genderowych wizerunków w artystycznej sferze wizualnej i ich hierarchią, stawiane są pytania o status mężczyzn i kobiet w sztuce, o ich status jako artystów, modeli, odbiorców. Jak w sztuce przejawia się reprezentacja? Jak działa medium - czy jest ono ideologicznie przezroczyste i jaki wpływ ma na treści, które przekazuje? Jak prezentuje się twórczość kobiet a jak mężczyzn - i czy te podziały dają się jeszcze utrzymać? Jaką rolę w sztukach wizualnych odgrywa seksualność? Czy w jakikolwiek sposób naznacza ona dzieło, nadaje mu określony charakter, czy w ogóle przypisywane jest jej jakieś znaczenie?
Problematyka ta wiąże się również z wieloma, zróżnicowanymi filozofiami. Postawimy pytania o inspiracje, dowiemy się, jakie koncepcje stanowią użyteczny wkład w analizę sztuk wizualnych pod kątem płci. Będziemy interpretować dzieła wpisane już w „kanon", jak i te sytuujące się poza nim - zastanowimy się także nad samym sensem owego rozgraniczenia. Będziemy mogli przyjrzeć się twórcom „arcydzieł" i samym „arcydziełom" i zapytamy ponownie za Lindą Nochlin - „Dlaczego nie było wielkich artystek?"

Wiele uwagi zostanie poświęcone najnowszej sztuce współczesnej i metamorfozom, jakie stale zachodzą na tym polu, które odzwierciedlają zmieniającą się sytuację społeczno-kulturalną w Polsce i na świecie. Poddane analizie zostaną ulegające przemianom sposoby obrazowania płci. Dowiemy się, jak nowoczesne środki artystyczne kształtują relacje między płciami, jaki wpływ na sposób odbioru wytworu, obiektu ma postęp technologiczny i wiążące się z nim możliwości korzystania z coraz szerszego repertuaru środków i form.

Cykl Płeć w sztukach wizualnych ma za zadanie poddać te, jak i wiele innych problemów, szczegółowej analizie, która pozwoli zainteresowanym osobom zdobyć pewne kompetencje w poruszaniu się po obszarze omawianych zagadnień. Problematyka płci i sztuk wizualnych traktowana będzie wieloaspektowo. Przyjęte formy - wykładu i dyskusji umożliwią słuchaczom nie tylko zdobycie wiedzy, ale pozwolą także na czynny, aktywny udział w wymianie poglądów i doświadczeń.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22. stycznia o godz. 19.00. Wykład poprowadzi dr hab. Małgorzata Radkiewicz.
Dr hab. Małgorzata Radkiewicz jest adiunktem w Katedrze Mediów Audiowizualnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filmoznawczyni, zajmuje się zagadnieniami współczesnego kina i mediów oraz problemem gender czyli społeczno-kulturowej tożsamości płci; autorka książek poświeconych tej problematyce i twórczości kobiet-reżyserek oraz szeregu artykułów na temat artystycznej kreacji w kinie, tożsamości kulturowej i tożsamości płciowej. Założycielka i koordynatorka Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender.

Publikacje książkowe:

• W poszukiwaniu sposobu ekspresji. O filmach Jane Campion i Sally Potter
• Derek Jarman. Portret indywidualisty
• Młode wilki polskiego kina. Kategoria gender w debiutach lat 90.

Redagowane książki:
• Gender w humanistyce
• Gender, kultura, społeczeństwo
• Gender w kulturze popularnej
• Gender - konteksty
• Reżyserki kina - tradycja i współczesność

Wykład zatytułowany jest „ReKONSTRUOWANIE męskości i kobiecości w kinie oraz sztuce współczesnej".
Po wykładzie odbędzie się dyskusja, której moderatorem będzie dr Magdalena Kamińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM).

Na drugie spotkanie zapraszamy 26. lutego. Wykład poprowadzi Marta Raczek - historyczka i krytyczka sztuki, teoretyczka mediów, niezależna kuratorka, wykładowczyni akademicka. Autorka tekstów z zakresu sztuki współczesnej i szeroko rozumianej kultury audiowizualnej. Stale współpracuje z Exit, Dekadą literacką, Opcjami, Obiegiem. Prowadzi wykłady z historii sztuki, historii i estetyki filmu, problematyki gender w sztuce.

Po wykładzie odbędzie się dyskusja, której moderatorem będzie dr Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM). Szczegóły wkrótce.
Serdecznie zapraszamy!


Galeria Miejska Arsenał
Stary Rynek 3
61-772 Poznań
tel. 61 8529502
arsenal@arsenal.art.pl
www.arsenal.art.pl