AUKCJA OBRAZÓW Z KOLEKCJI ZACHĘTY

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

AUKCJA OBRAZÓW Z KOLEKCJI ZACHĘTY
28.11.2008

pokaz przedaukcyjny 25.11- 28.11.2008

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki organizuje aukcję obrazów z własnych zbiorów w celu uporządkowania kolekcji, uczynienia jej bardziej przemyślaną i harmonijną. Historia zbiorów Zachęty jest burzliwa i zawiła. Profil kolekcji, jaki kształtujemy od czasu, kiedy galeria stała się samodzielną instytucją, odbiega znacznie od dawnych, podlegających innym kryteriom zakupów.

Galeria Zachęta, która w swoim statucie ma wpisaną przede wszystkim działalność wystawienniczą, nie posiada stałej ekspozycji, jednak budowanie kolekcji jest bardzo istotną częścią jej aktywności, sięgającą tradycją do historycznych założeń Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zakupy dzieł sztuki miały i stale mają służyć upowszechnianiu sztuki polskiej w kraju i za granicą, a także promowaniu artystów oraz samej galerii. Aktualnie prace z kolekcji prezentowane są na trwającej właśnie w Zachęcie wystawie „Rewolucje 1968", która zgromadziła wiele dzieł z renomowanych światowych zbiorów, znalazły się też na wystawie „Włodzimierz Pawlak. Autoportret w powidokach", a także za granicą - na ekspozycjach w Neues Museum Weserburg w Bremie oraz w Instytucie Polskim w Rzymie.

Planowana aukcja jest próbą sprostania wyzwaniu uporządkowania zbiorów, ale także „ożywienia" kolekcji. Pragniemy więc wprowadzić na rynek sztuki niektóre z dzieł w naszych zbiorach, dając im szansę na odkrycie przez koneserów. Za pozyskane w ten sposób środki Zachęta będzie mogła uzupełnić swoją kolekcję o brakujące ogniwa i nabyć dzieła młodych twórców. Jest to praktyka uznana na świecie, realizowana chociażby przez Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Tadeusz Chruścicki, ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, już pod koniec lat 80., popierał taki sposób kształtowania zbiorów: „Można [...] możliwość odsprzedaży potraktować jako stały roboczy element nigdy nie kończącej się pracy nad formowaniem kolekcji muzealnych [...]" - pisał.

Idea „odświeżania" kolekcji poprzez obrót dziełami daje więc możliwość profilowania zbiorów i zdobywania nowych funduszy dla ich poszerzania. Aspekt ten staje się szczególnie istotny w sytuacji obecnego ograniczenia ministerialnego programu Znaki Czasu, dzięki któremu na przestrzeni ostatnich trzech lat zgromadziliśmy wiele nowych i cennych prac.

Na aukcji wystawiamy 69 obrazów starannie wybranych przez Komisję ds. Zakupów, Darowizn i Depozytów, który to wybór zaakceptowała Rada Programowa Zachęty. Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na zakupy dzieł sztuki do naszej kolekcji.

 

AUKCJA OBRAZÓW Z KOLEKCJI ZACHĘTY
AUKCJA OBRAZÓW Z KOLEKCJI ZACHĘTY