SILESIA ART BIENNALE

Outside in inside out - to rodzaj gry jaka toczy się nieustannie we współczesnym świecie między tym co zewnętrzne i wewnętrzne, centralne i prowincjonalne, uniwersalne i globalne, indywidualne i społeczne. Jesteśmy uczestnikami tej gry, żyjemy w lokalnych społecznościach, a zarazem w zglobalizowanym świecie. Ten nieustanny ruch - odśrodkowy i dośrodkowy - outside in inside out - kształtuje kulturę i nasze życie codzienne. Sztuka może pomóc się w tym świecie odnaleźć, wskazać kierunki myślenia, tematy i sposoby ich dyskutowania.

Do działań w ramach Biennale, co dwa lata zapraszani będą najważniejsi polscy i międzynarodowi krytycy oraz artyści sztuk wizualnych, wypowiadający się poprzez działania efemeryczne (performance, akcja, panele dyskusyjne), stałe - obiekty,
murale, instalacje wpisane w przestrzenie miejskie oraz społeczne (ankietowanie, działania ze społecznościami, inne).

W tym roku Biennale odbywa się w Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze i we Wrocławiu, który będzie finalizował całość przedsięwzięcia (sympozjum teoretyczne i wystawa dokumentująca akcje / realizacje oraz prezentująca prace zaproszonych do projektu artystów).

6 - 15 września 2012 / Bystrzyca Kłodzka, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych.

8 listopada 2012 / Uniwersytet Wrocławski / sympozjum „Stałe-efemeryczne-społeczne"

9 - 30 listopada 2012 / Muzeum Współczesne Wrocław / wystawa

Silesia Art Biennale jest inicjatywą stworzenia ponadregionalnej sieci komunikacji i wymiany artystyczno-kulturalnej. W swoim
założeniu działaniem obejmować będzie ośrodki Dolnego Śląska, realizując tam program wychodzący ponad wymiar regionalności.

Założenia Biennale oparte są na koncepcji wejścia sztuki w przestrzeń publiczną miast Dolnego Śląska (wybranych w
kolejnych edycjach Biennale) oraz Wrocławia - ogniskującego i sumującego całość inicjatyw regionalnych i wrocławskich dokonań (we Wrocławiu przewiduje się finał Biennale wraz ze stosownymi ekspozycjami i sympozjum promocyjnym). W kolejnych edycjach Biennale przewiduje się rozszerzenie zasięgu aktywności artystyczno - projektanckich na obszar regionu przygranicznego w ujęciu: Dolny Śląsk - okręg Liberec i Hradec Kralove (Czechy) - Saksonia (Niemcy).

Finisaże:

12 września / Bystrzyca Kłodzka / godzina 16.00 - 20.30 Mały Rynek, Plac Wolności, Muzeum
Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

13 września / Jelenia Góra / godzina 16.00 - 20.30 Galeria BWA w Jeleniej Górze, Rynek, ul. Jasna, skrzyżowanie ulic Pijarskiej i J. Czeczota

14 września / Legnica / godzina 16.00 - 20.30 Galeria Sztuki w Legnicy, Rynek, Legnickie Centrum Kultury, Hotel i Restauracja „Rezydencja", plac zabaw w pobliżu ul. R. Dmowskiego (Zakaczawie)

15 września / Wałbrzych / godzina 16.00 - 20.30 Biblioteka pod Atlantami, Pasaż Okrężny przy Rynku, Rynek

Artyści: Janusz Bałdyga / Paulina Braun / Iwona Demko / Monika Drożyńska / Roman Dziadkiewicz & Ensemble / Małgorzata Kazimierczak / Grzegorz Klaman / Anna Kutera / Rober t Kuśmirowski / Anka Leśniak / Tomasz Opania / Konrad Pustoła / Konrad Smoleński / Ar tur Ta j b e r / krytycy: Grzegorz Borkowski / Wojciech Ciesielski / Aleksandra Jach / Magdalena Ujma / Alicja Jodko DWF Galeria Entropia / sympozjum: Natalia Andrzejewska / Łukasz Andrzejewski / Grzegorz Dziamski / Łukasz Guzek / Leszek Koczanowicz / Anna Markowska / Andrzej Saj / Iwona Szmelter / Grzegorz Sztabiński / Elżbieta Wysocka / Tomasz Załuski

Kurator: Łukasz Guzek

koordynatorka programu / realizacja: Agnieszka Chodysz

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, instytucja kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego.

Silesia Art Biennale dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat honorowy: Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia, Marcin Zawiła - Prezydent Jeleniej Góry, Roman Szełemej - Prezydent Wałbrzycha, Tadeusz Krzakowski - Prezydent Legnicy, Renata Surma - Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Rady Programowej: Andrzej Saj.

Współorganizatorzy: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Galeria BWA w Jeleniej Górze, Galeria Sztuki w
Legnicy, WGS BWA Zamek Książ, Muzeum Współczesne Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.

Partnerzy: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, Galeria Entropia, Stowarzyszenie
Artystyka, Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu, Legnickie Centrum Kultury, Hotel i Restauracja Rezydencja w Legnicy.

Więcej: http://www.okis.pl/site/program/n/1/n/1/n/1.html