Konferencja o francuskich doświadczeniach w animacji, kultury, sztuki i edukacji

28-29 kwietnia 2009
Galeria Manhattan + l'Associacion 2303


ASOCJACJA

O francuskich doświadczeniach w animacji, kultury, sztuki i edukacji.
Konferencja z udziałem pedagogów, kuratorów i artystów z regionu Nord-Pas-de-Calais we Francji.


Yannick Courbes /Herve Thibon/ Ivan Polliart

 

Wyzwania współczesnego świata wraz z przemianami społeczno-kulturowymi integrującej się Europy w kontekście dotychczasowych nieefektywnych metod edukacji w wielu dziedzinach życia społecznego w Polsce zwracają dziś naszą uwagę na animacje jako metodę i sposób budowania nowego społeczeństwa, a także jako nową koncepcję upowszechniania kultury, sztuki i edukacji.

W procesach stymulowania przemian w dziedzinie systemów wartości istotną rolę spełnia wychowanie przez sztukę. Jest ono nie tylko źródłem samowiedzy i samorealizacji człowieka, ale także buduje otwarte i kreatywne postawy wobec rzeczywistości. Ukierunkowuje na pełny jego rozwój.

Francja była jednym z pierwszych państw w Europie, które już w latach 70-tych ubiegłego stulecia dostrzegła ważną rolę sztuki w procesie przemian społecznych.

Zaproszeni przez galerię Manhattan artyści, kuratorzy i pedagodzy z regionu Nord-Pas-de Calais we Francji podzielą się doświadczeniami swojej pracy w środowisku dzieci i młodzieży . Przedstawią jej metody i system organizacji.
Konferencja jest rezultatem nawiązanych w 2004 roku przez Galerię Manhattan kontaktów z artystami z tego regionu Francji. Stowarzyszenie Asocjacja 2303 natomiast jest naturalnym partnerem Galerii Manhattan, która od początku swojej działalności realizuje nowatorskie projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 

PROGRAM


28 kwietnia 2009

- godz. 11'00 - Konferencja prasowa
- godz. 15'00 - Herve Thibon ,
„Od rysunku poprzez sztuki plastyczne, do sztuk wizualnych"
1.) Edukacja plastyczna dzieci w wieku 3 - 10 lat; zarys historyczny
i najnowsze metody w tym zakresie.
2.) Przygotowanie zawodowe nauczycieli nauczania początkowego
w dziedzinie sztuk wizualnych wg programu IUFM - Francuskiego
Uniwersytetu Kształcenia Nauczycieli.
3.) Rola ucznia, nauczyciela i miejsca sztuki w procesie dydaktycznym.

4.) Autorski plan rozwoju kultury i sztuki Jacka Langa, Ministra Kultury (1981-1986; 1988-1993) i Ministra Edukacji (1992-1993; 2000-2002) we Francji.
5.) Prezentacja podręczników do nauki sztuk wizualnych w nauczaniu
początkowym.

- godz. 17'00 - Ivan Polliart
1.) Program warsztatów artystycznych PAC i PAG, poziom
nauczania: przedszkole - liceum.
2.) Cele i rozbieżności autorskiego planu rozwoju kultury i sztuki Jacka Langa.
3.) Centrum Poszukiwań w Dziedzinie Sztuk Wizualnych w Remis - ogólne założenia i koncepcja działania.


29 kwietnia 2009

- godz. 17'00 - Yannick Courbes
„ O doświadczeniu kuratorskim i artystycznym w kontekście specyfiki
regionu Nord-Pas-de Calais, działalności szkół artystycznych i dróg
kształcenia artystycznego"
Koncepcja „Reseau 50 nord" - projektu zrzeszającego 25 organizacji z
Europy zajmujących się twórczością i popularyzacją sztuki
współczesnej, 4 wyższe szkoły artystyczne i Le Fresnoy -
Państwowe Studio Sztuki Współczesnej.

- godz. 19'00 - Spotkanie uczestników konferencji z przedstawicielami środowisk
kultury, sztuki i edukacji.


Stowarzyszenie L'Association 2303, Reims, Francja
Wspiera działalność twórczą i popularyzuje kulturę i sztukę wynikającą ze współpracy Zachodu i Wschodu. Inicjuje wydarzenia i ułatwia wymianę międzynarodową poprzez organizację konferencji, wystaw, akcji artystycznych.

www.2303.fr
E-mail: contact@2303.fr

24 rue Martin Peller
51100 Reims (France)
Tel: +33(0)6 80 08 21 36


W konferencji udział biorą:

Herve Thibon ( rocznik 1963); mieszka i pracuje w Reims.
Wykładowca sztuk plastycznych na Uniwersytecie Champagne Ardenne w Reims.
Autor wielu publikacji z zakresu wydawnictw szkolnych. Jest koordynatorem i autorem współpracującym z wydawnictwami: „l'Atelier des Images et des Sons", „La documentation par l'Image", „Jurnal des Instituteurs", i „Education Enfantine".
Obecnie przygotowuje we współpracy dwa opracowania: „L'Histoire par les arts" (tom 2)
i „Explorer l'Hisorie des Arts au cycle 3".

Yannick Courbes (rocznik 1976); mieszka i pracuje w Lille.
Historyk sztuki, krytyk i kurator, asystent departamentu konserwacji Muzeum Sztuk Pięknych w Tourcoing. Zajmuje się zbiorami i wystawami oraz kolekcją Eugene Leroy.
Przygotowuje doktorat z historii sztuki na Uniwersytecie Paris X w Nanterre na temat świadomości i zaangażowania społecznego artysty. Członek Reseau 50 nord , redaktor wydawnictwa tej organizacji, członek stowarzyszenia konserwatorów NPDC.

Ivan Polliart (rocznik 1970); mieszka i pracuje w Reims.
Artysta, nauczyciel akademicki, animator przedsięwzięć artystycznych. Tworzy sztukę opartą na rzeczywistości, konkretnych obiektach, zwłaszcza architektonicznych. Szczególną uwagę poświęca fotograficznym ujęciom zunifikowanych pejzaży z pod znaku globalnej wioski. Zwraca uwagę na te detale, które umykają percepcji niezauważonemu widzowi.

Studiował na Uniwersytecie w Strasburgu i w Regionalnej szkole sztuk Pięknych w Dunkierce (dyplom DNSAP). Od 2006 roku działa na rzecz Uniwersytetu Champagne Ardenne jako artysta inspirujący działalność Departamentu Fotografii Cyfrowej: Du documentaire au fantastique.


Organizatorzy:

Galeria Manhattan w Łodzi
L' Association w Reims


Partnerzy:
Instytut Francuski w Warszawie
Alliance Francais w Łodzi
Region Champagne Ardenne, Francja
IUFM, SUAC Universite de Reims Champagne Ardenne
Miasto Reims

Sponsorzy:
Instytut Francuski w Warszawie
Gmina Łódź
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście


Galeria Manhattan
ul. Wigury 15 (wejście od ulicy Sienkiewicza)
tel: 042 636 33 44
e-mail: galeriamanhattan@galeriamanhattan.pl
www.galeriamanhattan.pl