Newsletter obieg.pl

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Wrzesień 2014

Lato powoli się kończy; podsyłamy ściągawkę, co w jego trakcie zamieściliśmy w „Obiegu".

Migracje
Joanna Szczepanik, Ponglish w Jukeju
Monika Weychert Waluszko, Kilka uwag o „Stigmie" i kruszących się stereotypach

Profetyzm Beresia?
Jerzy Hanusek, O Beresiu po raz trzeci. Suplement do tekstów Kostołowskiego i Kaźmierczaka
Władysław Kaźmierczak, To niemożliwe, że za tą górą nic nie ma. Polemika o profetyzmie Beresia

Recenzje
Adriana Prodeus, Tylko chwasty przeżyją

Artmix nr 33(23) „Rzeczy"

Anna Batko, Mydło - między przedmiotem, a podmiotem. Konstruowanie biografii rzeczy
Katarzyna Pabijanek, Ich wnętrza
Bartosz Buszkiewicz, Funkcja: fetysz
Karolina Majewska, Świat z rzeczy. Wystawy/instalacje Goshki Macugi
Aleksandra Jaraszkiewicz, Linia, gest, ciało. Splątanie nicią
Dorota Łagodzka, Człowiek wśród rzeczy. O obrazach Emilii Żakiety
Zuzanna Janin, SOLARIS. Nie minął czas okrutnych cudów. O nienarracyjności języka sztuki (fragment dysertacji doktorskiej)
Za granicą sztuki - o związkach rzeczy, sztuki i emigracji rozmawiają Hubert Bilewicz, Dorota Grubba-Thiede i Monika Popow


Ukazały się już trzy numery „Artmixa", których problematyka wiązała się z posthumanizmem - najwcześniejszy skupiał się na antygatunkowizmie, który wpisuje się w nurt animal studies, kolejny numer dotyczył szerszej problematyki posthumanizmu przyrodniczego, późniejszy natomiast traktował o cyborgach, wpisując się tym samym w posthumanizm technologiczny.

Maj 2014

Luty 2014

Protesty na Ukrainie
tekst: Ewa Majewska, film: Aleka Polis, Marek Goździewski, Ukraina nie może teraz nie wybierać
Aleka Polis, Marek Goździewski, Koncert na barykadzie, Kijów, Majdan

Wynagrodzenia dla artystów
tekst: Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, zdjęcia: Sławek Belina, film: Aleka Polis, Artur Żmijewski, Ważny komunikat OFSW