Void: Galicja. Topografie mitu

W języku angielskim słowem "void" określa się niewykorzystane miejsce, ale też niezajętą przestrzeń. W użyciu praktycznym void jest pojęciem okazjonalnym: zajęte niegdyś miejsce zostało w pewnej chwili zwolnione, lecz niedługo znów zostanie zajęte. Jak w samolocie, pociągu, tramwaju: jedna osoba wysiada, druga wsiada. To pojęcie może też służyć jako alegoria odnosząca się do miejsc geograficznych, w których nastąpiła szybka wymiana ludności. W konsekwencji II Wojny Światowej, na skutek eliminacji, przesiedleń i uprzedzeń rasowych, zmieniła się całkowicie etniczna struktura wielu regionów Polski, w tym również Sądecczyzny. O dawnej etnicznej polifoniczności tego regionu przypomina rozległy sądecki skansen, zbudowane obok niego nowe Miasteczko Galicyjskie i okazjonalne festiwale. Podobny cel ma również obecna wystawa.


Anda Rottenberg


Artyści:
Mirosław Bałka, Lászlo Féher, Hadassa Goldvicht, Dina Gottlieb, Stephan Huber, Nikifor Krynicki, Tomasz Kulka, Maryan S. Maryan, Jerzy Nowosielski, Krystyna Piotrowska, Nihad Nino Pušija, Leon Tarasewicz, Zoran Todorović, Urban Art (Anne Peschken & Marek Pisarsky), Bronisława "Papusza" Wajs, Andy Warhol.


"Void", piąta wystawa z cyklu "Galicja. Topografie mitu", 7.09 - 7.10.2012, BWA Sokół, www.bwasokol.pl/

Anda Rottenberg, fot. Piotr Gryźlak
Anda Rottenberg, fot. Piotr Gryźlak

Łąka - akcja Krystyny Piotrowskiej we współpracy z mieszkańcami Nowego Sącza nad brzegiem Dunajca, fot. Piotr Gryźlak
Łąka - akcja Krystyny Piotrowskiej we współpracy z mieszkańcami Nowego Sącza nad brzegiem Dunajca, fot. Piotr Gryźlak

Łąka - akcja Krystyny Piotrowskiej we współpracy z mieszkańcami Nowego Sącza nad brzegiem Dunajca, fot. Piotr Gryźlak
Łąka - akcja Krystyny Piotrowskiej we współpracy z mieszkańcami Nowego Sącza nad brzegiem Dunajca, fot. Piotr Gryźlak

otwarcie Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak
otwarcie Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak

otwarcie Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak
otwarcie Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak

Void, Dom Gotycki (Muzeum Okręgowe), fot. Piotr Gryźlak
Void, Dom Gotycki (Muzeum Okręgowe), fot. Piotr Gryźlak

Void, Dom Gotycki (Muzeum Okręgowe), fot. Piotr Gryźlak
Void, Dom Gotycki (Muzeum Okręgowe), fot. Piotr Gryźlak

Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak
Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak

Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak
Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak

Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak
Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak

Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak
Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak

Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak
Void, Galeria BWA Sokół, fot. Piotr Gryźlak

Void, Galeria Dawna Synagoga, fot. Piotr Gryźlak
Void, Galeria Dawna Synagoga, fot. Piotr Gryźlak

Void, Galeria Dawna Synagoga, fot. Piotr Gryźlak
Void, Galeria Dawna Synagoga, fot. Piotr Gryźlak