Działanie Osmoza - projekt Poza Postmodernizm

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Performance i wystawa Osmoza były stworzeniem warunków dla realizacji modelu procesu o charakterze ewolucyjnym, jego rezultaty były niewiadomą (poza wstępnym założeniem, że będą dokumentowane)

Wystawa/działanie OSMOZA - projekt Poza Postmodernizm realizowane było na kilku płaszczyznach:
- jako performance i interakcja z publicznością
- jako tworzenie modelu ewolucji działania artystycznego
- jako przenikanie się światopoglądów
- jako rozważanie teoretyczne

Pierwszą częścią działania było stworzenie warunków wyjściowych dla jego realizacji. Była to instalacja wpisana w przestrzeń i tektonikę galerii Pionova. Instalacja umiejscowiona była na krzyżujących się na podłodze liniach. Tworzyły one układ współrzędnych - były to odpowiednio osie X (dłuższy bok) i Y (krótszy bok). Ich proporcje odpowiadały proporcjom kadru filmowego 4:3

Osią działania był zbiornik z wodą znajdujący się wewnątrz instalacji. W nim miało miejsce najważniejsza część performance. W kulminacyjnym momencie performer znajdujący się wewnątrz częściowo przezroczystego zbiornika zniknął z oczu publiczności. Na głowie performera znajdowała się kamera umożliwiająca robienie zdjęć pod wodą. Druga kamera znajdowała się na końcu kilkumetrowego wysięgnika. Został on w trakcie działania uniesiony ku górze. Kamera wideo zarazem przekazywała obraz w formie projekcji na ścianę galerii jak też filmowała performance. W trakcie działania znajdujący się na innym wysięgniku aparat z fotokomórką rejestrował od góry kolejne przełomowe dla akcji kadry. Rejestracja zdjęć miała charakter losowy - była wynikiem reakcji wrażliwej na ruch „fotopułapki".

W okresie późniejszym kadry wykonane aparatem fotograficznym zostały przyporządkowane odpowiednim kadrom z zarejestrowanego materiału video. W oparciu o zebrane dane z osi X i Y autor wystawy poddał je obróbce w programach komputerowych, co zostało zaprezentowane na finisażu wystawy. Można było wówczas także zaobserwować jak rozwinął się „zasadzony" w czasie performance ogród - po 4 tygodniach od performance powierzchnię wody w zbiorniku pokryły zalążnie roślin.

Ideą performance było „zniknięcie" z oczu zebranych w galerii, wejście w nieznane środowisko i okresowe pozbawienie się przez performera widoczności. Performance prezentował funkcje „składania Potencjału" - organicznego i w formie elektronicznie zapisanych danych. Dane te stanowiły później źródło informacji dla realizacji „procesu ewolucyjnego" w wymiarze technologicznym i w oparciu o zrealizowane „żywe" działanie.

Na wystawie prezentowane także były inne dokumentacje performance Marka Rogulskiego oraz opracowania teoretyczne prowadzone w ramach projektu Poza Postmodernizm. Wystawie towarzyszył katalog ROGULUS - Marek Rogulski obejmujący okres ponad 25 lat działalności artystycznej, począwszy od wczesnych lat 80-tych, przez grupę Pampers Maxi, kolejne inicjatywy galeryjne i projekt Poza Postmodernizm. Publikacja została dofinansowana z budżetu Miasta Gdańsk i samorządu Województwa Pomorskiego.Działanie i wystawa zostały zrealizowane w okresie wrzesień i październik 2011 w galerii Pionova w Gdańsku.

Marek Rogulski w trakcie  performance Osmoza.widok ogólny
Marek Rogulski w trakcie performance Osmoza.widok ogólny

Marek Rogulski. Wydruk na wystawie Osmoza
Marek Rogulski. Wydruk na wystawie Osmoza

Marek Rogulski. widok ogólny na instalację przed performance Osmoza
Marek Rogulski. widok ogólny na instalację przed performance Osmoza

Marek Rogulski w trakcie  performance Osmoza.kolejne fazy. fot. Olga Zielińska
Marek Rogulski w trakcie performance Osmoza.kolejne fazy. fot. Olga Zielińska

Marek Rogulski w trakcie  performance Osmoza
Marek Rogulski w trakcie performance Osmoza

Marek Rogulski. widok ogólny na instalację po performance Osmoza
Marek Rogulski. widok ogólny na instalację po performance Osmoza

Marek Rogulski. Osomoza. projekcja będąca wynikiem nałożenia obrazów z performance i elemntów instalacji
Marek Rogulski. Osomoza. projekcja będąca wynikiem nałożenia obrazów z performance i elemntów instalacji

Marek Rogulski. pierwsza faza przeksztalceń w programie komputerowym wykonanych na zdjęciu z performance
Marek Rogulski. pierwsza faza przeksztalceń w programie komputerowym wykonanych na zdjęciu z performance

Marek Rogulski. Przekształcenia i ich rezultat w formie wydruków na finisażu
Marek Rogulski. Przekształcenia i ich rezultat w formie wydruków na finisażu

Marek Rogulski.widok ogólny na wystawę
Marek Rogulski.widok ogólny na wystawę
Marek Rogulski.zalążki ogrodu wewnątrz instalacji 4 tygodnie po performance
Marek Rogulski.zalążki ogrodu wewnątrz instalacji 4 tygodnie po performance